GSP Grankulla svenska pensionärer

”RUNDA-BORDET MÖTET” - ETT FÖRSTÄRKT STYRELSEMÖTE, 22.1.2019

 

 

De i GSP aktivt engagerade medlemmarna kallades till ett gemensamt möte 22.1.2019. i Villa Junghans. Styrelsen hade sammankallat till ett förstärkt styrelsemöte, även kallat ”runda-bordet möte”. Fyrtiofem medlemmar deltog för att närmast diskutera föreningens verksamhet och överväga eventuellt nya programinslag. Vi hörde information om hobby- och arbetsgrupperna, om deras verksamhet samt om praktiska frågor som kunde förbättras. Förutom programmet för våra egna medlemmar riktades uppmärksamheten även till vår intressebevakning samt sociala insats för äldre (närmast de som bor i Villa Breda).  (fhd) 

Fotograf: Henrik Bremer

====================

 

HÖSTMÖTET DEN 27 NOVEMBER 2018

Cirka 140 medlemmar deltog i GSP:s höstmöte. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes, bl.a. att höja medlemsavgiften till 18 euro samt att frångå deltagaravgiften vid tisdagsmötens (2 euro). Vårterminens program kommer att postas åt medlemmarna vid årsskiftet.

 

 

Höstmötet beslöt att öka antalet styrelsemedlemmar till åtta. Ulla-Rita Blomqvist, Lars Christer Johans, Gunilla Löfstedt-Söderholm och Inge-Britt Sandström valdes till nya styrelsemedlemmar. Filip omvaldes till ordförande och Mona Ehrström-Tegengren, Benita Sundström, Yrsa Lannert och Clas Bergring fortsätter. Det blev ett bra lag och vi ser fram emot det nya året!(fhd)

 

På fotot Filip Hamro-Drotz, GSP-ordförande. Höstmötesordförande Magnus Öhman och -sekreterare Mona Ehrström-Tegengren.

 

Höstmötets fotograf: Henrik Bremer

=================

 

I denna flik är samlade allt som har med medlemmar att gör.

Kicka på raderna och läs:

 

 

 

eller så kan du klicka i vänster menyn fliken du vill till.

=============================

Försäkringar.

Styrelsen ber medlemmarna notera att deltagarna i GSP:s evenemang och resor inte är försäkrade av föreningen.