GSP Grankulla svenska pensionärer

MM:s julkonsert i Ingå kyrka
Onsdag 15.12.2010

Fotograf Bertel Evers


 

TISDAGSTRÄFF 30.11.2010

 

Mannerheims hemliga korrespondens under kriget

 

 Föredragshållaren Sten von Troil och Björn Blomqvist, en av de 160 ivriga åhörarna.


Sten von Troil behandlade Mannerheims hemliga korrespondens under andra världskriget. Han använde Vilho Tahvanainens bok som grund för sitt föredrag. Breven som uppvisades var kopior som bevarats, då originalen tordes ha förstörts av någon. I fördraget kunde vi följa med brevväxlingen mellan England-Frankrike-Ryssland och även Tyskland. Föredraget behandlade tiden slutet 1930-talet och år 1940. Tiden 1941-46 kommer Vilho Tahvanainen att behandla i en bok som torde utkomma på våren 2011. Sten von Troil poängterade redan i början av sitt föredrag att han inte är historiker utan "endast" ingenjör.

Sten von Troil är en förträfflig föredragshållare som klarar sig utan modern teknik. Mikrofoner strejkade redan efter ca 10 minuter. Men Stens röst bar sig ända till det bortersta hörnet. Vi var ca 160 åhörare.

 

Mera kan ni läsa på följande hemsida:
Erikoistehtävä Mannerheimin salaisena asiamiehenä 1932-1945

 

 

Stolarna tänkte inte räcka till till alla 160 åhörare


Klicka här Mannerheims hemsida


 

TISDAGSTRÄFF 02.11.2010

Scoutrörelsen i Finland 100 år

Doris Stockmann

 

Scouting är en världstäckande ungdomsrörelse för flickor och pojkar. Syftet med scouting är att hjälpa ungdomar att bli goda människor. I Finland har scoutingen ca 75.000 medlemmar. Doris Stockmann höll ett synnerligen intressant föredrag om scouting 100 år i Finland. Hon berättade om sina möte med BP, dvs Lord och fru Olave Baden-Powell. Doris berättade om varför scouting är ännu idag så populärt med stora läger etc. detta pga unga entusiastiska ledare och scoutingens anpassning till nuet. Doris Stockmann presenterade också två nya böcker om ämnet, en på svenska och en på finska.

Scoutrörelsens webbsida (klicka här)

Se och hör om scouting


 

TISDAGSTRÄFF 19.10.2010
GSP:are och datorn

Eric Jansson, Spf's IKT-koordinator

Eric presenterade sig och berättade om sitt arbete som IKT-koordinator på förbundet.

 

Clas och Kaj berättade om datorer och vad IT-stödgruppen i Grankulla är och hur den arbetar,

 

Clas, IT-stödgruppens ordförande, berättade om gruppens verksamhet och han poängterade att gruppen egentligen ej är en hobbygrupp utan en arbetsgrupp vars syfte att hjälpa GSP'are med sina datorproblem.

Kaj berättade om "hembesöken" och den personliga vägledningen gruppen ger. Vid hembesöken sköter gruppen om  bl.a.installation av hårdvara och lösning av  eventuella personliga datorfrågor eller -problem

Lathund till föredraget

 Lista över släktforskningsprogram

  


 

TISDAGSTRÄFF 05.10.2010

Personporträtt av president Risto Ryti

 

På tisdagsträffen tecknade advokat Risto Ryti ett varmt personporträtt av sin farfar president Risto Ryti. Hur familjelivet var under presidenttiden och speciellt under president Risto Rytis 10 åriga tukthustid. Farfar Risto var också advokat.

 

Wikipedia

  


Teresagruppens fina handarbeten
utställda tisdagen 21.09.2010

 

 

Tisdagsträffens deltagare lyckades till gruppens stora förtjusning samla in hela € 291,00 i den cirkulerande hatten som stöd bl.a. för inköp av garn.


 

TISDAG 21.09 LÄKARPARET GROP

Ett friskt liv

 

Det pensionerade läkarparet från Ingå Marianne och Kurt Grop berättade hur viktigt det är att uppnå optimal hälsa. Omega-3 är livsviktigt. Dessutom ska man äta ett halvt kilo grönsaker och frukt varje dag. Men man bör också tillåta sig att äta bacon och ägg till frukost

 

 


Tisdagen den 07.09.2010 med Torbjörn Kevin

som höll ett synnerligen intressant föredrag om:

"Vad diskuterar Finland - inte"

 

 

Torbjörn Johan Vilhelm Kevin, (läs här om honom)

 

sä här många var vi som lyssnade på Torbjörn

 

 

 

Uppdaterad 13.02.2011