GSP Grankulla svenska pensionärer

Schackklubben
har börjat spela igen!

Gruppledare Erkki Karimaa, 0400 965 742 erkki.karimaa@gmail.com

Idag spelar många schack på nätet men att spela på en fysisk bräda ger ytterligare en social dimension som de som bara spelar online inte kan uppleva.

Schackklubben, i samarbete GSP-KSS, samlas
måndagar kl. 10-12 samt onsdagar kl. 15.30-17.30
Plats: Villa Junghans, brasrummet, gamla sidan.

Nybörjare såväl som mer erfarna entusiaster är välkomna.

 

Före schackpausen 2018 var gruppledaren Herbert Mäklin