GSP Grankulla svenska pensionärer

Vinjettenbilden: svarthakedoppingar, Finno

________________________________________________________________________

GSP Klang

Övningstiden är måndagar 10.30-12.00 Grankulla kyrka.

Gruppledare är Bengt Ohls (tel 040 084 0445), assistent Johan Sundqvist (0405890273)

________________________________________________________________________

Sångkören GSP Klang är en manskör i Grankulla. Kören grundades 2007 och består idag av cirka 25 medlemmar. Kören leds av director cantus Barbro Smeds.

Kören är en del av pensionärsföreningen GSP Grankulla svenska pensionärer och medlem i Finland Svenska Manskörsförbundet.

Körens repertoar består av traditionella manskörssånger, såsom folkvisor, psalmer, bordsvisor och klassisk musik. Kören ger konserter, både i Grankulla och i andra delar av Finland.

Kören är en trivselgrupp för sångare både med och utan tidigare erfarenhet av körsång.

Körens mål

Körens mål är att erbjuda sina medlemmar möjligheten att sjunga tillsammans och att uppleva glädjen av körsång. Kören vill också sprida musikglädje till andra genom sina konserter.

Körens verksamhet

Kören övar varje måndag i Grankulla kyrka. Övningarna börjar kl. 10.30 och slutar kl. 12.00.

Kören deltar också i olika musikarrangemang, såsom festivaler och konserter och företar kortare resor.

“Sitstillfällen” bidrar till av vår trivsel.

Körens medlemmar

Körens medlemmar är från olika bakgrunder och har olika erfarenhet av körsång. Kören är öppen för alla som vill sjunga.

Körens ledord

Körens ledord är "sjunga, trivas och sprida glädje".

Gruppledare är Bengt Ohls (040 084 0445) assistent Johan Sundqvist (0405890273)

_______________________________________________________________

GSP:s jubilarer 2021 hyllas: