GSP Grankulla svenska pensionärer

Tisdagsmöte 30.5.2017

 

GSP avslutade vårterminen med allsång. Tyvärr kunde vi inte bjuda på den traditionsenliga våravslutningen med sång av elever från Granhultsskolan. I stället fick vi själva stå för underhållningen och sjunga tillsammans. Under ledning av Mona Bergring och  med Regina Evers vid pianot inledde vi allsången med vår egen lystringssång. Sedan sjöng vi tio gamla godingar såsom t.ex. Vid en källa och Fjäriln vingad syns på Haga – sånger som de flesta av oss kände sedan gammalt. Margareta Sirviö gladde oss med berättelser om hur det är när man blir gammal och glömsk. Vår ordförande Marianne Svartbäck önskade sedan oss alla en skön sommar. AGL

 

​Vårutfärd till Lovisa 

23 maj 2017

Fotograf Bertel Evers

Gemmi päls

 

GSPs vårresa tog denna gång sikte på Lovisa med några intressanta besök under resan dit, och hem. Rutten följde i stort den gamla Kungsvägens sträckning från Esbo till Lovisa. Med på resan hade vi guiden Torsti Salonen som berättade om livet längs vägen under gågna tider och om kyrkor, herrgårdar, gästgiveri som vi passerade och ibland kunde skymta, skymda av den spirande vårgrönskan.

I Lovisa väntade oss kaffe med dopp hos Café Vaherkylä. Därefter besökte vi Gemmi Oy, en nyskapande finländsk tillverkare av pälsmode. Gemmi bygger vidare på den grund som familjen Grünstein har byggt upp. Därefter en rundtur med buss i Lovisa och sedan bar det iväg till Rudom herrgård i Lappträsk för en lunchpaus med presentation av gårdens historia. På vägen hem hann vi ännu med ett besök i  gårdsbutiken på Bosgård i Illby. Bosgård är känt för sina ekologiskt producerade köttprodukter.

Det vackra vädret bidrog till en lyckad utfärd. (CS)

 

Gemmi päls provning

 

Rudum gård Lappträsk

 

Rudum salong

 

Rudum gård tavla

 

Bosgård byggnader

 

Alla lotter såldes i år igen!

 

 

Musikalisk säsongavslutning 17.5.2017

med finska pensionärerna

 

 

Grankulla Svenska Pensionärer GSP och Kauniaisten Suomalaiset Seniorit KSS ordnade för nionde gången en gemensam vårfest.

Över tvåhundra medlemmar samlades i Nya Paviljongen. De bjöds vid ankomsten på kaffe och jordgubbstårta för att fira Finlands 100 års självständighet. Föreningarnas ordföranden (Marianne och Kalervo) hälsade de närvarande välkomna och berättade om det positiva samarbetet som spirat upp under de senaste åren. Bland annat är medlemmarna välkomna att delta i den andra föreningens evenemang.

Programmet ville närmast med musik och sång önska sommaren välkommen. GSP Klang uppträdde, Lina Sandvik och Daniel Strang framförde några sommarlåtar med sång och gitarr, sopranen Heljä Viirakivi från Helsingfors Konservatorie sjöng, ackompanjerad av Sinikka Särkilahti från Sibelius Akademin. Därtill uppträdde åtta (från Kongo) nyinflyttade Grankullabor med medryckande sång. Även uppiggande dansuppvisning fanns på programmet: både Line- och Round Dance. De närvarande fick även delta i ledd sitt-dans och dikter lästes. Programmet blev mycket uppskattat och evenemanget avslutades med allsången ”Den blomstertid nu kommer” (på båda språken) (fhd).    

 

Tisdagsmöte 16.5.2017

Finlandssvensk Antikrunda

Morres "antikrunda" , Bernt Morelius och Maria Eklund-Kolari

 

Svenska pensionärsförbundet i Finland sponsorer en serie finlandssvenska antikrundor, som leds av sakkunniga Maria Eklund-Kolari och allombekanta Bernt Morelius. Den 16 maj var det vår; GSP:s, tur att ha parhästarna på besök.

Våra medlemmar hämtade på uppmaning många skatter med sig. Dem radade vi upp på ett långbord mitt i villa Junghans stora sal och åhörarna bänkades i ring runtomkring. Husis hade sänt ut  både skribent och fotograf. Resultatet av deras arbete kan vi läsa i HBL den 17.5.

Både Maria och Morre själv hittade sina favoriter och beskrev på ett sakkunnigt underhållande sätt de flesta föremål, som hämtats till Junghans. En regelrätt värdering tillät den knappa tiden i de flesta fall inte. Budskapet till alla klenodägare var: använd era fina saker åtminstone vid festliga tillfällen. Följande generation värdesätter inte sådant, som aldrig används.

Som åhörare njöt vi av en gästernas fantastiska sakkunskap, som serverades oss på ett gemytligt och okomplicerat sätt.(MS)

 

Tisdagsmöte 18.4.2017

Lars Christer Johans

St Henrik och bonden Lalli, mordet samt före och efter.

Lars Christer Johans höll ett mycket intressant föredrag, bestående av s.k. alternativa sanningar - inför en talrik publik..

Enligt legenden blev Henrik Finlands första biskop på 1150-talet. Biskop Henrik dräptes, med att slagsvärd,  av bonden Lalli den 19. eller 20. januari 1156 på isen av Kjulo träsk. Detta efter att Lalli av sin hustru Gertrud hade fått höra, att biskop Henriks sällskap besökt gården och tagit hö, öl och mat – utan att betala. Efter mordet sätter Lalli biskopens mössa på sitt huvud med den påföljd, att när han hemkommen tar av sig mössan – följer håret och svålen med.

På platsen där biskopen dräptes sägs ön Kirkkokari ha uppstått.

I Kumo stad ligger biskop Henriks bönehus i trä. Här tillbringade han natten före han blev ihjälslagen. Bönehuset ligger inne i ett tegelkapell och är idag en etapp vid den varje juni återkommande  ”Sankt Henriks ekumeniska pilgrimsvandring”.

Biskop Henriks sarkofag finns i Nousis kyrka, som uppfördes 1286-1299. Reliker av biskop Henrik hamnade först i Åbo nya domkyrka. Efter stora ofreden fördes relikerna till St. Petersburg, där de försvann. I Åbo Domkyrka finns några benbitar och också i romersk-katolska St. Henrikskatedralen i Helsingfors. (BS)

 

Debatthörnan 4.4. 2017

Valpanel med debatt om kommunalvalet och pensionärerna

Valpanel: Kristian von Essen, De Gröna, Olavi Filppula. Kokoomus, Johan Johansson, SFP och Filip Hamro-Drotz, panelordförande.

Debatthörnan ordnade 4.4. efter GSP:s tisdagsmöte en paneldebatt med kandidater från Grankulla i kommunalvalet. I panelen deltog Johan Johansson (SFP), Kristian von Essen (De Gröna) och Olavi Filppula (Samlingspartiet), Filip Hamro-Drotz var moderator. Tjugofem medlemmar deltog i träffen och bland deltagarna såg vi även andra kandidater.

Paneldeltagarna presenterade kort sina tankar om Grankulla och åhörarna noterade att samtliga har ungefär samma inställning till att Grankulla skall bestå som en självständig stad och ett trivsamt, tryggt mindre samhälle. De var även överens om att trycket under tidigare år att införliva Grankulla med Esbo inte mera är relevant, sedan landskaps- och hälsoreformen kommit på agendan.

Deltagarna ställde aktivt frågor och kommentarer. Betydelsen av frivilligarbetet fick starkt stöd av de närvarande, liksom behovet av att stärka de äldres röst i stadens förvaltning.

Diskussionen hettade till om vissa frågor. Paneldeltagarna var överens om betydelsen av en möjligast stark ekonomi i staden även i framtiden, men hade ställvis olika prioriteringar, t.ex. hur relevant det är att söka inbesparingar genom att skära i administrationen. Starkt understöd uttrycktes för en fortsatt bra fungerande service i staden. Att hålla en fungerande, tvåspråkig hälsostation i Grankulla även efter förverkligandet av hälsoreformen poängterades, såsom Johan Johansson underströk ”att jag kommer att göra allt jag bara kan för att så skall bli fallet”. Olavi Filppula poängterade betydelsen av att servicen är lätt tillgänglig och tvåspråkig; Kristian von Essen betonade att även andra tjänster, också upprätthållande av skolor och tjänster för unga skall bevaras. Paneldeltagarna utbytte delvis avvikande åsikter om var ekonomiska prioriteter skall göras (speciellt om stadens resurser begränsas märkbart efter att reformerna har förverkligats). Därtill diskuterades huruvida stadens förvaltning (fullmäktiges, styrelsens etc arbete) är tillräckligt öppen för invånarna.

Alla paneldeltagare hade bekantat sig med GSP:s och KSS:s utsända förväntningar. Moderatorn poängterade pensionärernas tre grundpelare för stadens framtid: trygghet, närhet och trivsel. Han tackade de närvarande och önskade paneldeltagarna lycka till i valet. (F.H-D)

 

 

Panelen.

Tisdagsmöte 4.4.

Ole Johansson : Glimtar från 35 år med finsk industri i en globaliserad värd.

Ole Johansson, fotograf Anders Svartbäck

 

Bergsrådet Ole Johansson  berättade  för ett fullsatt Villa Junghans om ”Glimtar från 35 år med finsk industri i en globaliserad värd”.

Föredraget baserade sig på Ole Johanssons arbete inom Wärtsilä-koncernen sedan medlet på 1970-talet. Då var Wärstilä ett konglomerat av olika verksamheter, skeppsbyggnad, porslin (Arabia), låstillverkning (Abloy), motorer mm. Under 1990-talet, efter flera fusioner blev bolaget Metra och from. år 2000 Wärtsilä i dess nuvarande form som global tillverkare av stora dieselmotorer.

Ny teknologi och internationalisering är framgångsreceptet för Finland på basen av föredragshållarens erfarenhet. (MD)

 

Tisdagsmöte 21.3.2017

Mötesordf. Peter Forsström och -sekreterare Anna-Greta Liljeroth.

 

GSP höll sitt vårmöte den 21.3.2017 med 112 personer närvarande. Peter Forsström valdes till ordförande för mötet, Anna-Greta Liljeroth kallades att fungera som sekreterare. Verksamhetsberättelsen,  bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen presenterades, bokslutet fastslogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Efter vårmötet firade vi en stämningsfull minnesstund där kom vi ihåg de 20 föreningsmedlemmar som gått bort under senaste 12 månaderna. GSP Klang uppträdde med vacker körsång, Anna-Greta Liljeroth och Margareta Sirviö deklamerade välstämda dikter samt tände ett ljus för var och en av de avlidna. Slutligen sjöngs "Härlig är jorden" unisont. (MSv)

Margareta Sirviö och Anna-Greta Liljeroth läste upp dikter och tände ljusen till minne av dem som avlidit under det gågna året. GSP-klang sjöng med ledning av kantor Barbro Smeds.

 

20 ljus till minne av dem som avlidit under det gågna året.

 

Tisdagsmöte 7.3.2017

Kerstin Blomberg

 

Betlehemskyrkan 100 år

Metodistkyrkans Betlehemskyrka i Grankulla invigdes den 10 juni 1917, mao litet före Finland blev självständigt. Kerstin Blomberg berättade engagerat om kyrkans 100-åriga färgrika historia. Pastor Hurtig från Sverige besökte vid decennieskiftet ibland Finland, höll gudstjänster i Helsingfors och tog efter en tid initiativet till att ett kapell skulle byggas i Grankulla.

Projektet fick stark uppslutning och penninginsamlingar ordnades. Man fick insamlat mera medel än man hade väntat sig, varför en ordentlig kyrka i tegel kunde byggas, delvis med talko-arbete på en tomt som köpts i Grankulla. En stor skara mänskor var med vid invigningen av Betlehemskyrkan, som därefter har fungerat som aktiv samlingspunkt för församlingen. Kyrkan har en vacker altartavla målad av M. Rönnholm – den gestaltar Jesus med ett litet barn ute i vårlig natur.

Pastor Hurtig tog initiativ även till grundandet av ett barnhem (”värnlösa barnens hem”, även kallat ”Hurtigs barnhem”) som grundades efter en tid nära kyrkan. Herrskapet Bensow intresserade sig för detta och grundade sitt eget barnhem, ”Bensowska barnhemmet”. Barnhemmen har genom åren varit av största betydelse för barn som behöver hem under sina uppväxtår.

Metodistförsamlingen har under åren utvidgat fastigheterna invid kyrkan samt ordnat klubbverksamhet för barn och unga i samlingssalen.

Betlehemskyrkan står inför en renovering för vilket det ordnas en penninginsamling (F.H-D)

 

Vårfest med HATTAR 3.3.2017

 Villa Junghans

 

Monica

Årets vårfest blev en glad hattfest. De flesta hade grävt fram sina utseendemässigt varierande hattar ur naftalinet.
Enbart positiva röster hördes om maten och dansgolvet fylldes genast av flitigt dansande pensionärer.
Margaretas och Boris traditionella, musikaliska frågesport var i år en en test av våra geografiska kunskaper. Vi fick lyssna till vacker musik med anknytning till länder, städer och floder m.m. Många lag kunde sin geografi, men poängräkningen förorsakade små problem. Alla vill ju vinna.

Vi hade en allt i genom lyckad kväll. Ett stort tack till alla som frivilligt hjälpte till med arrangemangen både före, under och efter festen. CS

Klicka bilderna från festen här!

 

 

Tisdagsmöte 21.2.2017

ROLF GRANDELL: ”DRÖMSEGLATSEN”

 

Rolf Grandell började redan i unga år att segla. Det blev hans stora intresse genom åren. Han skaffade en egen båt och seglade speciellt mycket i den finska skärgården, till Estland, Gotland.

Sommaren 2016 blev han kontaktad av några seglare som ämnade hämta en nyinköpt segelbåt från USA till Finland. Rolf nappade på och i juni bar det av. Segelbåten var upptagen i Baltimore och var en begagnad Marion 56a, ”Dawn Star”, byggd 1976 i Österbotten. Den visade sig vara märkbart sliten – bl.a. spricka vid kölen, läckage i kölsvinet, toalettskålen sprucken, rost och mögel. De nyanlända fick använda många dagar att reparera och skaffa nytt.

Snart kastade man loss och mötte tidvatten och dimma, men anlände dock så småningom till Halifax. Motorn ville inte fungera och läckte bränsle så det måste repareras. Då man fortsatte seglatsen ämnade man ta kursen mot England, men bristen på vind var det verkliga problemet under stora delar av seglatsen. Efter flera veckor på Atlanten tog man kurs mot Azorerna, där man tillbringade en vecka. Sedan bar det av mot Plymouth vart man anlände i eländigt väder. Seglatsen fortsatte genom Engelska Kanalen, där den stora utmaningen var den mycket kraftiga fartygstrafiken. Så småningom närmade man sig Kiel-kanalen och efter att ha passerat den  togs kursen mot Gotland varifrån seglatsen fortsatte mot Finland, där Bengtskär siktades efter cirka 2 månaders seglats. Det måtte ha varit en utmanande seglats som säkert stannar i minnet livet ut! Rolf berättade om seglatsen iklädd röda byxor - något som endast person som har seglat över Atlanten har rätt att använda (!)  (F.H-D)

minseglats (klicka och läs Rolfs blogg)

 

 

Aktivitetsdag i Solvalla 15.2.2017

17 hurtiga GSP pensionärer for till Solvalla för att delta i en aktivitetsdag som  3 tredjeårs studerande från Solvalla idrottsinstitut anordnade. Vi delade upp oss i två grupper. Den första gruppen hade jumppa och spinning och den andra spelade Curling. Efter 45 min. bytte gruppena aktivitet. Efter korvsoppan hade vi en ca 3 km skogsvandring uppför och neför tunga backar. Stigen som vi gick på var oftast glashal. Efter 3 km kom vi äntligen fram till Laavun, där vi hade en behövlig kaffepaus. Dagen var synnerligen lyckad tyckte samtliga rödkindade deltagare.

 

Samtalscafé

Samtalscafét träffades 14.2.16 kl. 10.30 i Villa Junghans i konferensrummet på gamla sidan.

Från vänster sittande Lillian Kavanne, Inger Jormalainen, Anna-Greta Liljeroth och Anita Blomqvist. Stående Olof Kullberg och Margareta Sirviö.

 

Tisdagsmöte 7.2.2017

Mikael Sjövall: Vandring i Aiboland

Mikael Sjövall

Mikael Sjövall gästade GSP på februari månads första tisdagsträff på Junghans med rubriken Strövtåg till Estlands svenskbygder. Sjövalls intresse för estlandssvenskarna

grundar sig inte på släktskap utan på tidiga personliga kontakter.

Svenskbygderna i Estland har fått sitt namn av det svenska ordet öboland som redan för hundratal år sen estnifierades till Aiboland. Området som befolkades av svensktalande invånare redan på järnåldern innan kungariket Sverige hade bildats. Dåförtiden skedde inflyttning av skandinaver, det har man kunnat konstatera med hjälp av bl. a. en vikingagrav man nyligen hittat i Estlands västliga trakter. 1561-1721 var Estland en del av Sverige.

Estlandssvenskarna upplevde ett starkt uppsving när de organiserades  på 1870-talet då ett nytt skolsystem skapades. Ett omfattande nätverk av svenska folkskolor inrättades. 1918 utkom tidningen Kustbon och det politiska partiet svenska folkförbundet bildades. På 1930-talet fanns progressiv vilja att stärka svenska språkets ställning. Bland annat riksdagsmannen Hans Pohl var mycket aktiv trots att de svensktalande utgjorde endast 0.7 % av befolkningen. En folkkommissarie bevakade svenska intressen. Samtidigt fanns starka krafter som arbetade för estnifiering av ortnamn.

1934 års folkräkning visade 7641 svenskspråkiga invånare. Men en kvalificerad gissning är att siffran år 1939 var uppe i 8-10 000 invånare. Kriget ledde till omfattande emigration till Sverige bland den svenska befolkningen. Efterkrigstidens Sovjetiska förföljelse och förbud att äga båt och att röra sig nära havet drabbade kusttrakternas befolkning hårt med talrika deportattioner till Sibirien som följd.

Svenskan som talas i Estland påminner starkt om finlandssvenskan. Sjövall har kunnat konstatera att han haft nytta av bekanta dialekter som Pargas (på mödernet) och Österbotten (på fädernet) i umgänget med dagens svensktalande ester som Sjövall uppskattar till 1000-1500 personer. Ännu idag undervisas svenska i 15 skolor. (CB)

 

 

Tisdagsmöte 24.1.2017

Veronica Rehn-Kivi

"Sote och svenskan"

Veronica Rehn-Kivi

Det var en välfylld sal (ca 160 personer)  som lyssnade till Veronica Rehn-Kivi, stadsfullmäktigeordförande och riksdagsman, när hon benade igenom den kommande ”soten” och dess service på svenska. Då hon i Riksdagen sitter i ”social- och hälsovårdsutskottet” är hon väl insatt i tidtabellen – som är mycket knapp. De flesta i publiken blev nog inte glada av vad de fick höra men ”sotens” försvarare förekom också i mängden.  Nyland och speciellt Grankulla, där allt hittills fungerat till invånarnas belåtelse, hör till de stora förlorarna – norra Österbotten till vinnarna.

Veronica’s anförande kommer kunna läsas i sin helhet på våra hemsidor. (BS)

 

Veronica's presentation: Social- och hälsovårdsreformen-PP (klicka och läs)

 

 

GSP födelsedagsfesten

18.1.2017

 

Med härlig manssång, fiol spel av två söta flickor från musikskolan och litet poesi hyllades fjolårets alla inbjudna jubilarer vid årets stora födelsedagskalas. Stämningen var festlig och och glad och styrelsemedlemmarna sprang sig varma för att hylla var och en av födelsedagsbarnen med en kram och överlämna ett vackert gratulationskort. Korten var dekorerade av elever från Granhultskolan, där många av våra medlemmar är skolfarfäder. Vi alla inbjudna tackar varmt för en fin fest. MS

 

126 födelsedagsbarn med följeslagare firades

Lillemor och Sara, från Granhultskolan, spelade för jubilarerna.

 

Lillian Kavanne, 98 år, och Else-Maj Björkvall, 95 år, njöt av festen.

 

Berit och Henrik Jansson, 94 år, njöt även av festen.

GSP Klang sjöng för födelsedagsbarnen med ledning av kantor Barbro Smeds

 

 

Tisdagsmöte 10.1.2017

John Vikström: Några tankar om meningsfullt åldrande.

 

Vårterminens första tisdagsmöte överfyllde Villa Junghans med pigga pensionärer. Orsaken var naturligtvis ärkebiskop emeritus John Vikström, som talade om tankar kring meningsfyllt åldrande. Den som inte hade möjlighet att delta i mötet kan läsa hans tal, se nedan. Tyvärr går det inte per skrivna rader att förmedla hans personliga, omedelbara sätt resonera. Läs och begrunda! (MSv)

Några tankar om meningsfullt åldrande. (klicka raden för att läsa John Vikströms föredrag)

 

Nyårslunchen 3.1.2017 i Villa Junghans

 

 

I tisdags, den 3 januari, firade vi vår traditionella nyårslunch, denna gång på villa Junghans. 104 GSP-medlemmar fanns på plats. Regina Evers bjöd på bakgrundsmusik medan de vackert dukade borden intogs av glada pensionärer. Vårt köksgäng hade i samarbete med Christer Vesala ordnat med välsmakande mat, lämpliga drycker fulländade menyn. Innan kaffet serverades sjöng vi vår sång till Reginas ackompanjemang, bl. a. Rita von Knorring och Margareta Sirviö läste dikter. Stämningen i villa Junghans var hela tiden hög, vi fick en bra början på det nya året. (MS)

 

 

Monica Heimbürger och Magnus Diesen fyller på i vinglasen till Nyårsfirarna. Det läckra varmrättsbordet skymtar i bakgrunden.