GSP Grankulla svenska pensionärer

Julsamling i Grankulla kyrka med gröt

18.12.2018

Lucia och tärnorna (fotograf Kaj Kankanpää)

 

GSP Klang sjöng i kyrkan (forograf: Henrik Beremer)

 

======================

Tisdagsmöte 11.12.2018

Kim Nyström ”Bergsbestigningsäventyr i Nepal”

 

Kim Nyström  / Fotograf: Carl-Göran Karlsson

Vid höstens sista tisdagsmöte hade vi nöjet att ha Kim Nyström på besök. Han berättade inlevelsefullt om sina upplevelser på branterna i Nepal. Med hjälp av ord och bild lyckades han trollbinda oss.

Han beskrev förberedelserna, packningen, som vägde drygt 40 kg och det på förhand obekanta klättringssällskapet. Att man klättrar uppåt och sedan backar tillbaks nedåt om och om igen för att småningom vänja sig vid höjderna och den tunna luften visste de flesta av oss inte.

Den 4 veckor långa expeditionen gick i stort som planerat. En privat kris genomgick Kim då han var nästan framme vid toppen och märkte att hans krafter var helt slut. Han hade nämligen bestämt sig för att klättra utan syrgas. Han samlade dock de krafter som inte fanns och kom till en sista lägerplats före toppen där han fick andas lite extra syre.

Därmed var han beredd att ta sig upp till toppen, som nåddes i gryningen. Soluppgången på drygt 8000 m:s höjd inte kan beskrivas i ord, påstod Kim Nyström, till vardags kontorsarbetande ingenjör. (MS)

======================

BILDER FRÅN HJÄLTEGRAVARNA 6.12.2018

 

 

GSP ordf. Filip Hamro-Drotz och KSS ordf. Kalervo Karppinen

 

 

GSP Klang

 

 

Fotograf: Christer Nikander

======================

Boccia spelarnas höstavslutning med prisutdelning:

BOCCIAGULD till Grankulla!

I Esbo Svenska Pensionärers bocciaturnering, som spelades under hösten i Dalsviks bollhall, med 34 tremannalag, gick segern denna gång till Grankulla pensionärers andra lag, GK 2.

Av de övriga fyra Grankullalagen kom GK 1 in på en hedersam femte plats.

 

Segrarlaget från Grankulla, GK 2.

Från vänster: Lasse Bergström, lagkapten Ulf Andersson och Bob Johansson.

 

Fotograf: Anders Svartbäck

 

 

 

 

 

GSP Höstmöte 27.11.2018

Villa Junghans

 

HÖSTMÖTET DEN 27 NOVEMBER OCH HASSE SÖDERLUND ”BIOKEMI, GENMODIFIERING OCH E-KODER”

Cirka 140 medlemmar deltog i GSP:s höstmöte. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget godkändes, bl.a. att höja medlemsavgiften till 18 euro samt att frångå deltagaravgiften vid tisdagsmötens (2 euro). Vårterminens program kommer att postas åt medlemmarna vid årsskiftet.

 

Höstmötet beslöt att öka antalet styrelsemedlemmar till åtta. Ulla-Brita Blomqvist, Lars Christer Johans, Gunilla Löfstedt-Söderholm och Inge-Britt Sandström valdes till nya styrelsemedlemmar. Filip omvaldes till ordförande och Mona Ehrström-Tegengren, Benita Sundström, Yrsa Lannert och Clas Bergring fortsätter. Det blev ett bra lag och vi ser fram emot det nya året!

På fotot Filip Hamro-Drotz, GSP-ordförande. Höstmötesordförande  Magnus Öhman och -sekreterare Mona Ehrström-Tegengren.

 

Hasse Söderlund berättade efter mötet om biokemi, genmodifiering och E-koder. Anförandet uppskattades mycket och föranledde ett stort antal kommentarer och frågor.  (fhd) 

 

Hasse Söderlund

 

Höstmötets fotograf: Henrik Bremer

=================

Tisdagsmöte 13.11.2018

Gitta Hallakorpi

 

”Att vara en skrivande pensionär och novellsamlingen: Oss emellan ” med Gitta Hallakorpi

 

På Grankulla svenska pensionärers tisdagsträff 13 november fick Gitta tillfälle att träffa bland annat bekanta, körvänner och studiekompisar från Hanken när hon presenterade sitt intresse för författarskap.  Hennes bakgrund som översättare var i tiden en stor hjälp och ledde möjligen till tredje priset i en skrivartävling på Hanken.

Intryck av filmer var tidigare en viktig källa till inspiration för Gitta. En viktig milstolpe bestod i en fantastisk skrivarkurs ordnad av Axell som bidrog till att sonen inspirerade henne att skriva böcker om familjen. Försöken att ge ut böcker på eget förlag visade sig inte vara särskilt lyckat. Sedermera ledde dock ett manus via en lektör till förlaget Littorale som gett ut hennes litterära alster.

Gitta berättar att hon skriver om vanliga människor och för vanliga människor där läsaren lätt kan känna igen sig själv. Ibland om friställda, vingklippta, oskyldiga offer och visar att det alltid finns hopp. Ofta tar hon fasta på något speciellt, till exempel en gång en fantastisk hatt i en spårvagn som sedan fick ett eget liv i Gittas berättelser. Likaså om en persons uppbrott i livet och hur det tar tid at komma till skott i en trängd situation. Gitta är bekymrad över dagens medmänniskor som bara pripplar på sina mobiler i stället för att pladdra, se folk i ögonen och umgås.    

Gitta avslutade med att läsa sin novell ”Smyckeskrinet” om två flickor som var med om en stor chock i och med att lilla syster drunknade. Den välformulerade anekdoten ledde ändå till ett lyckligt slut när stora syster äntligen insåg att hon inte mera behövde känna sig ansvarig för olyckan som skett.CB

 

=================

Tisdagsmöte 16.10. 2018

Christina Gestrin ”Miljösamarbetet i Östersjöregionen”

Christina Gestrin

 

Christina Gestrin fd. mångårig riksdagsledamot har bl.a. gjort en studie om miljösamarbetet i Östersjöregionen (publicerad av Nordiska Rådet). Sedan 1974, då man etablerade samarbetet inom ramen för HELCOM har alla Östersjö-länder satsat på detsamma i fyrtio år. Samarbetet brast tyvärr 2014 då EU införde sanktioner mot Ryssland p.gr.a ockupationen av Krim. Mycket hade redan hunnit göras för att rena Östersjön, bl.a. byggandet av de stora reningsverkena för avfallsvatten i S:t Petersburg. Men det finns ännu stora problem i regionen som kräver målmedvetna lösningar, bl.a. stora dumpningsplatser för problemavfall, höns- och grisbruket i Ryssland, föråldrade atomkraftverk. Även avfallet från jordbruket i Finland bör dämpas. Christina konstaterade helt rätt att samarbete över gränserna behövs för att lösa problemen. Hon önskade att det finns en ökande vilja bland politikerna att vidta drastiska åtgärder vilka behövs för att säkra en god livsmiljö för kommande generationer. Må frågan uppmärksammas i de kommande riksdags- och EU-parlamentsvalen. (fhd) 

 

======================

Italiensk afton på Villa Junghans

12.10.2018

Fotograf : Anders Svartbäck

VI firade en glad italiensk afton den 12 oktober. Maten var god, Boris bjöd på musikaliska godbitar, Johan Krogius' sång ljöd vackert och stämningen stod högt i tak!

Ordf. Filip Hamro-Drotz

121 festande Italien vänner ställde up på festen.

Johan Krogius sjöng  italienska sånger.

Veronica och Rita berättade vad gott vi fick äta.

Bengt Ohls ledde frågesporten och Boris Westerlund stod för musiken.

 

 

==========================

Tisdagsmöte 2.10.2018

Elisabeth Rhen

Det var en stor ära för oss pensionärer att – igen en gång – få lyssna på Lillans erfarenheter från världen och som minister. Efter välkomstsången tog hon direkt tag i vad som händer i vår skärgård, det som väckt allas förvåning. Hon var ledsen över de höga tonerna i världen i samband med anskaffning av försvarsmaterial. Problem löses inte med vapen utan genom förhandlingar.

Som, av FN utnämnd, människorätts rapportör kom hon i kontakt med de största krigsförbrytarna, satt sex år som medlem i den Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag och talade för att hjälpa och förkovra kvinnors och flickors ställning i konfliktländer.

Idag vill hon vara en ”hygglig pensionär” med allt vad det innebär och så stämde alla i med avskedssången.(BS)

======================

 

Tisdagsmöte 18.9.2018

”Piller, pengar och politik inom idrotten”

Carl-Olaf Homén och Filip Hamro-Drotz

Carl-Olaf ”Homi” Homen, välkänd veteran inom den internationella och finlandssvenska idrotten, bl.a. upphovsman till ”Karnevalstafetten” för skolungdomar, berättade om hur idrotten påverkats av droger, finansiering och politiska intressen. Allt detta existerar och har i många fall påverkat negativt speciellt toppidrotten. Med mångårig erfarenhet ser han dock att det lyckligtvis skrivits strängare regler som nog dämpar övertramp. Homi poängterade speciellt betydelsen av att intressera unga för idrotten. Han avtackades efter många frågor och kommentarer från de cirka 150 närvarande medlemmarna. (fhd)

 

======================

Tisdagsmöte 4.9.2018

Stadsdirektör Christoffer Masar ”Aktuellt i Grankulla”

Christoffer Masar

GSP ordnade 4.9.2018 sitt först tisdagsmöte efter sommaren. Filip önskade de 175 närvarande medlemmarna välkomna och hoppades att alla hade fått möjlighet att njuta av den långa, varma sommaren. Nu börjar hösten och vi bekantade oss med GSP:s digra höstprogram som nyligen hade postats tillsammans med medlemsbrevet. Visst kommer vi att ha många tillfällen att träffas – under tisdagsmöten, resor och teaterbesök samt i hobbygrupperna!

Stadsdirektör Christoffer Masar  hade inbjudits för att berätta om aktuellt i Grankulla. Invånarantalet har vuxit, i juli var vi 9563, ekonomin har stärkts, senaste år visade ett plus på dryga 6 miljoner. Under de närmaste åren finns det dock ett stort kostnadstryck bl.a. orsakade av statsandelarna. Målsättningen är dock att inte höja skatterna.

Stadens strategi för åren 2018-22 håller på att realiseras. Nyckelord är att staden är aktiv, levnadsglad och samarbetsinriktad. Målet är att engagera alla i stadens aktiviteter samt att behålla stadens livskraft - Grankulla betecknas som staden ”med Finlands nöjdaste kommuninvånare”. Man siktar på att hålla staden grön och fotgängarvänlig, att grönområden finns bevarade bland villor och centralt belägna flervåningshus. Man poängterar bl.a. bevarandet av en sund ekonomi, satsning på dynamiskt lärande samt en lätt användbar digitalisering för alla åldrar. Många frågor och kommentarer framfördes av de närvarande och stadsdirektören gratulerades även med anledning av familjetillökningen. (fhd)