GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförande skifte i GSP 2018

Marianne Svartbäck överlåter ordförandeklubban från 1.1.2018 till Filip Hamro-Drotz.

 

Julsamling i Grankulla kyrka

19.12.2017

GSP Klang sjöng med ledning av kantor Barbro Smeds

Årets Grankulla Lucia Sofia Lax med tärnorna besökte GSP Julsamling.

 

 

GSP jultablå i Grankulla kyrka 4+5.12.2017

Fotograf: okänd

 

Tisdagsmöte : 12.12.2017

”Intressebevakning och de svenska pensionärerna”

Ole Norrback, SPF förbundsordförande

 

Ordförande Ole Norrback (nyligen omvald i SPF för 2018) inledde med att vår kamp för landets självständighet är intressebevakning i ordets sanna bemärkelse. Omständigheterna sedan Finland blev självständigt har dock ständigt ändrats, närmast till det bättre. Internationalisering är av betydelse för vårt välfärdssamhälle, eftersom vi till mycket lever på utrikeshandel. Därför var det klart att Finland anslöt sig till EU – för att förbättra möjligheterna till intressebevakning i samråd med de andra europeiska länderna. Förvisso finns stora skillnader mellan länderna, men hellre sitter vi vid ett gemensamt bord än upprepar de tragiska motsättningarna och krigen. Omständigheterna idag i Östersjöområdet och globalt fordrar en allt starkare vilja till samverkan. Internationaliseringen betyder också att vi allt mera utvecklar och följer internationella, inte nationella regler.

Ole noterade att vi nog lever i ett lyckligt land, liksom de övriga nordiska länderna. Medborgarna har tillit till myndigheterna, det existerar en öppenhet och enighet i landet, som inte kan hittas på andra håll. Må vi hålla fast vid det! Av egen erfarenhet konstaterade Ole att korruptionen är bred i åtminstone några andra EU-länder – hos oss har vi en mycket begränsad sådan. Däremot är långsamheten i det finländska offentliga beslutsfattandet en verkligt samhällelig svaghet.

Ole konstaterade att SPF är unikt i Finland i den meningen att förbundet växer hela tiden. Detta beror på den stigande åldersstrukturen men även på att vår generation är uppvuxen i organisationer, uppskattar social samvaro - ”att man kan mötas och titta varandra i ögonen” - inte kommunicera enbart via mobil, mejl etc. Här har vi ett stort ansvar att lära betydelsen av socialt umgänge åt de yngre generationerna. SPF finns till för att pensionärerna skall trivas, för att bryta ensamheten – som är ett ökande och kanske det största problemet bland åldrande. Angående intressebevakning på riksnivå nämnde Ole ansträngningarna för att även svenskspråkiga åldringar skall få service på svenska nu och i samband med att hälsovårdsreformen börjar förverkligas. Här bör vi alla samlas för att uppmuntra den offentliga, den privata samt tredje sektorn att agera.

I diskussionen svarade Ole bl.a. på frågor om problemen förknippade med digitaliseringen av banksektorn, pensionärernas försvagade ställning härvid samt om det brutna pensionsindexet.

Ole avslutade sin uppskattade närvaro med att önska alla en riktigt glad jul.

 

Deltagarna fick vid kaffet njuta av hembakade, goda lussekatter, bakade av Armi och Matti Tuominen – tusen tack!

Kaj Kankaanpää informerade i början av mötet om farorna med falsk marknadsföring på internet och i mobilen. Öppna inte sådana! Därtill informerade han om den mycket viktiga 112-appen som var och en borde installera i sin mobil.

 

Som avslutning på mötet avtackade medlemmarna avgående ordförande Marianne Svartbäck samt styrelsemedlemmarna, viceordförande Magnus Diesen, Anna-Greta Liljeroth och Carita Skogström. (fhd)    

 

GSP jultablå i Grankulla kyrka 4+5.12.2017

Fotograf: Carl-Göran Karlsson

 

Vi vandrade den 11.12 till Kauniala

" Sista vandringen för oss så här före jul
  den gick upp till Kauniala, där gick vi på tur
  och träffa själva Mannerheim uppå sin häst,
  det är ju nobelt att vara här som gäst.

  Vi slutade säsongen med en kaffetår
  och vandrar flitigt igen nästa år!"

 

GSP fotoklubb

Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.  ordnar varje månad bland medlemmarna en tävling. Anders Svartbäck vann novembermånadstävlingen som hade temat ”Urban natur” med bidraget en ekorre som åt på en våffla. Domare var pressfotograf Leif Rosas.

Grattis Anders!

Fikapaus

Anders var GSP sommarfotograf 2017 med bl.a. detta fina fotot.

 

Tisdagsmöte 28.11.2017

Yvonne Lassenius: Vårdreformen, valfrihet, Villa Breda m.fl. ärenden vi i Grankulla funderar på.

Yvonne Lassenius

Tisdagen den 28 november hade vi besök av Yvonne Lassenius, en av ”våra" representanter i Grankulla stadsfullmäktige och social- och hälsovårdsutskottet. Ca 140 GSP:are tog del av hennes information om senaste nytt om vårdreformen, valfriheten, villa Breda och annat vi grani-bor funderar runt.

Som vi alla kunnat snappa upp i nyhetsflödet avancerar inte den stora vårdreformen med stormsteg. För tillfället är den s.k. valfriheten på remissrunda. Våra myndigheter  i Grankulla formulerar svar på knepiga frågeställningar. Många sakkunninga, också i vår by, ställer sig skeptiska till att socialvården inkluderas i paketet.

En glad nyhet hade Yvonne med sig: Fastän ingen med säkerhet vet är det sannolikt att Grankulla hälsostation består. Den fyller kraven som ställs: tillräckligt stort befolkningsunderlag och tillräcklig mångsidig verksamhet.

Villa Breda har som projekt framskridit enligt planerna och står klar för inflyttning under våren. Man planerar mångsidig verksamhet, som man  delvis hoppas kunna genomföra med hjälp av frivilliga. Frågan och uppmaningen riktas till oss GSP:are. VI kan få mer information och delta i planeringen vid en workshop, som hålls på stadshuset, fullmäktigesalen, den 4 december kl 13-16. Representanter för alla åldersgrupper är välkomna, anmälning senast 1.12.2017, till tfn Marianne Ekholm 0503017457 eller
marianne.ekholm(åt)grankulla.fi (MSv).

 

 

Teresornas filtar 28.11.2017

 

Höstmöte 14.11.2017

Filip Hamro-Drotz valdes till ordförande för 2018

 

HÖSTMÖTET 14.11.2017, Villa Junghans

Till höstmötet hörande ärenden behandlades och godkändes av cirka 120 närvarande medlemmar. Peter Forsström ledde mötet med rutin och Anna-Greta Liljeroth såg till, som sekreterare att allt blev riktigt protokollfört.

Mötesordf. Peter Forsström och -sekreterare Anna-Greta Liljeroth, 14.11.2017

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2018 godkändes utan ändringar. Valberedningens ordförande Alf Skogster presenterade förslagen till val av ordförande och styrelse. Marianne Svartbäck hade meddelat att hon inte ställer upp för återval och Filip Hamro-Drotz valdes enhälligt till ordförande för 2018. Av styrelsemedlemmarna var viceordförande Magnus Diesen samt Anna-Greta Liljeroth, Carita Skogström och Clas Bergring i tur att avgå. Man beslöt att styrelsen skulle bestå av sju medlemmar varefter Marina Grönlund, och Mona Ehrström-Tegengren valdes till medlemmar för åren 2018-2019, Clas Bergring återvaldes för samma period samt Marianne Svartbäck för 2018. Mötet beslöt även om verksamhetsgranskarna, deras suppleanter samt valberedningen.

Filip Hamro-Drotz tackade höstmötet för valen, noterade hur bra styrelsearbetet och föreningen hittills hade fungerat samt uttalade sin övertygelse om att den nya styrelsen, samt alla övriga som gör frivillig insats för föreningen ser fram emot ett utmärkt samarbete och en för medlemmarna givande verksamhet under 2018.

 

Anna-Greta Liljeroth

Styrelsen hade beslutat föreslå för höstmötet att kalla Anna-Greta Liljeroth till hedersmedlem för all gedigen insats hon gjort under många år föreningen till fromma. Förslaget godtogs med acklamation.

 

Boris Westerlund

Efter höstmötets avslutning deltog medlemmarna i en uppskattad musikfrågesport ledd av Boris Westerlund och Margareta Sirviö.

Clara Palmgren visade därefter åt cirka femtio intresserade medlemmar en kavalkad med historiska bilder från Grankulla. (fhd)

Styrelsen 2018:
Filip Hamro-Drotz, ordf.
Benita Sundström
Clas Bergring
Kaj Kankaanpää
Marianne Svartbäck
Marina Grönlund
Mona Ehrström-Tegengren
Yrsa Lannert

 

Tisdagsmöte 31.10.2017

  Antti Kuronen

 

YLE-journalisten Antti Kuronen vid tisdagsmötet 31.10.2017                         

Antti Kuronen (som är tvåspråkig) är YLE-hemmakorrespondent och har under de senaste åren åkt på rapporteringsuppdrag till krisdrabbade platser. Han berättade om de dramatiska dagarna på Majdan-platsen i Ukraina 2014, flyktingströmmen som började 2015 vilken han följt i Grekland, Turkiet och västra Balkan, kriget i östra Ukraina samt flyktingrörelserna vid Finlands nordöstra gräns och de ryska byarna bakom gränsen. Antti har haft liknande uppdrag även i Syrien, Irak och på Gaza-området. Han rapporterade även från presidentvalet i USA (ett annat krisområde?) och senast från Barcelona där Katalonien eftersträvar självständighet. Mötesdeltagarna fick höra en livfull, klar beskrivning om ovannämnda händelser samt om journalisters upplevelser i krisområden. (fhd)

Yles reporter i östra Ukraina, klicka raden och läs på.

 

Tisdagsmöte 17.10.2017

 

Jan Söderblom

 

Jan Söderblom började sin presentation av årets musikfest med att spela ett stycke på violin. Årets program understryker inte direkt Finland 100 år – men bygger ändå på kärleken till Finland, där man  med hög ambition vill få igång Finlands kultur. Han nämner, att när Finland kulturellt skulle stajlas – kontaktade man Axel Gallen-Kallela. Under veckans konserter försöker Jan öppna den folkliga verkligheten under en flagga. Han jämför musikfestens helhet med en farkost som antingen gör en lång eller kort resa, där var och en i hamnen har tolkat resan på sitt sätt.

Wunderkammer konserterna (2) – i Jans översättning – nyfikenhetsforum, kan kanske locka vetenskapsälskande personer - även fast de inte skulle vara intresserade av musik. Under båda konserterna fungerar Minna Lindgran som konferenciär.  De övriga konserterna presenterades i kortare format.

Målsättningen för Jan är, att i år fälla väggar – utan att någon blir under. Han önskar att vi ska ”fasta” före så, att vi är jätte ”hungriga” på konserterna.(BS)

 

 

Tisdagsmöte 19.9.2017

Matts Dumell: "Då Mannerheim valde Finland"

 

Matts Dumell berättade med ord och bild om sin nyutkomna  bok ”När Mannerheim valde Finland året 1917”.

Mannerheim vistades 1917 i Ryssland, till en stor del i Odessa,  och blivit samma år befodrad till general i den kejserliga ryska armen. Tiderna var oroliga, då revolutionen spred ut sig med en allt större kraft. Mannerheim insåg snart, att han som soldat måste ta det traumatiska avgörandet om sin militära bana. Slutresultatet blev en dramatisk resa norrut från Odessa via Petrograd till Helsingfors och Finland, hans fosterland.

Resan var farlig i synnerhet för en genral i kejserliga ryska armen. Vid flera tillfällen hängde Mannerheims liv på en skör tråd bland rödgardister och revolutionärer,  men hans mod, sinnesnärvaro och karisma räddaded honom.

Den lyckliga utgången för Mannerheims del  av händelserna 1917 möjligjorde, att han senare ledde Finland till en självständig stat som överbefälhavare och senare president. (MD)

 

Höstutfärd till Nådendal

12.9.2017

Fotograf: Anders Svartbäck

Kaffepaus på Wiurila gård i Halikko

Gullranda

Gullranda

 

Lunch på restaurang Pohjankulma i Rimito

 

Villnäs slott

 

GSP-Klang sjunger i Nådendals klosterkyrka

 

Tisdagsmöte 5.9.2017

Stadsdirektör Christoffer Masar

 

Aktuellt i Grankulla​

GSP:s första tisdagsmöte gick av stapeln tisdagen den 5 september med ett glädjande stort antal medlemmar på plats. Som traditionen bjuder var stadsdirektören, Christoffer Masar,  vår första gäst. Han levererade en grundlig genomgång av det ekonomiska läget i staden. Siffrorna gav vid handen att skatteinkomsterna stadigt stiger men att kostnaderna tyvärr stiger ännu mera. Staten bidrar till att tiderna ser kärvare ut i framtiden eftersom statsandelarna ser ut att bli negativa inom en snar framtid, Grankulla betalar istället för att få ta emot bidrag.

Vårdreformen, som just nu stampar på stället, utgör en verklig utmaning för Grankullas ekonomi om nuvarande skiss verkställs. Chrisfoffer Masar var mycket diplomatisk då han talade om vårdreformen, men vi åhörare förstod nog att vi inte har någon orsak att applådera regeringens planer.

Slutligen gick Masar igenom resultatet från en mångsidig invånarenkät, som gjordes ifjol.  Enligt svaren ansåg stadsborna bl a att garanterandet av tryggheten i staden var av högsta vikt och att den aspekten också var ganska välskött. Sjukvården var den delfunktion fick mest kritik, vilket staden också hade väntat även om man hela tiden arbetar på att förbättra servicen. Resultatet från hela enkäten finns på stadens webbsidor, se länk nedan.(MSv)


Masars föredagsmaterial finns också bifogat (Klicka denna rad, föredrag är som PowerPoint)

Grankulla Invånarenäktsvaren, klicka raden och läs på stadens webbsidor.

 

Över 170 medlemmar var närvarande.