GSP Grankulla svenska pensionärer

Besök från SPF Idun Danderyd Sverige

Bekanta dig med Iduns hemsida: SPF Idun Danderyd

 

Vi hade besök den 27.04.2010 av 10 gäster från pensionärsföreningen Idun i Danderyd.

De var med på veteranfesten på Kauniala där Herbert Mäklin var värd.
Sedan gjordes en rundtur i Grankulla med Clara Palmgren som guide

Gäster har anlänt och Herbert Mäklin

 

 

 

Lyckad Sverige-Finlandkontakt

Nationella veterandagen den 27 april hade Grankulla svenska pensionärer besök av vänorten Danderyds pensionärsförening IDUN. De två föreningarna har under de senaste åren turvis besökt varandra och en positiv kontakt har uppstått. IDUN har under ett års tid haft en studiegrupp kring Finlands historia och kultur, och för dem blev det en värdefull upplevelse att få vara med om veterandagen på Kauniala krigsinvalidsjukhus. Besöket där inleddes med en kort presentation av Kaunialas historia framförd av ordföranden för Kaunialan Toverikunta rf, vår medlem, Herbert Mäklin. Efteråt guidade han oss runt i sjukhusbyggnaderna.

 

 

 

Gästerna upplevde dagen som mycket givande och uttryckte sin tacksamhet över den värdefulla kontakt som uppstått mellan oss pensionärer i Sverige och Finland. Respektive förenings webmaster fann också varandra, så vi kan vara ganska säkra på att kontakten består. Grankullapensionärernas ordförande Alf Skogster har all orsak att vara nöjd med den kontakt han återetablerat.

Text: Margareta Sirviö

Denna sidas bilder: Carita Fredriksson

 

 

  Bild 2 GSP+Daneryd

Bild 3 Grankulla gravgård hjältegraven

  Bild 4 Grankulla gravgård hjältegraven

Bild 5 Grankulla gravgård hjältegraven