GSP Grankulla svenska pensionärer

Historik och fotoarkiv 2020
2020 Tisdagsmöten

________________________________________________________________________

Höstmöte på Villa Junghans tisdag 24.11.2020

  • Se videon från mötet HÄR

​  

Årsmötets deltagare.
Vår nya styrelsemedlem Torolf Hedlund, mötets ordförande Magnus Öhman och sekreterare Fredrika Forsskåhl.

 

   

Vår nya hedersmedlem Marianne Svartbäck och orförande Filip Hamro-Drotz. 
Filip Hamro-Drotz och valutskottets ordförande Alf Skogster.

  

   

Sonja Finne representerade Årets hobbygrupp Teresorna och Filip Hamro-Drotz. 
Föredrgshållaren Henrik Bremer.

 

Efter höstmötet berättade Fotoklubbens ordförande Henrik Bremer om Fotografering som hobby.

Foton: Anders Svartbäck

________________________________________________________________________

Tisdagsmöte på Villa Junghans 10.11.2020

Marcus Rosenlund, vetenskapsredaktör på Svenska Yle: Betraktelser om klimat och andra vetenskapliga fenomen.

  • Se videon från mötet HÄR, ljudet börjar efter ca 13 min.

           

Filip Hamro-Drotz välkomnra gästerna och Marcus Rosenlund berättar om fjärilsvingarna.

 

     

Marcus Rosenlund berättar historien om skriet och Gunilla Löfstedt-Söderholm leder diskussionen efteråt.

Foton: Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Tisdagsmöte på Villa Junghans 27.10.2020

Anne Bergman, folklorist och arkivarie: Om finlandssvenska festseder.

  • Se videon HÄR, mötet börjar efter ca 14 min.

________________________________________________________________________

Tisdagsmöte på Villa Junghans 13.10.2020

  • Se videon HÄR, mötet börjar efter ca 31 min.

     

Kira Exell-Paakki och Marianne Mustajoki från Folkhälsan: ”Träna din muskelstyrka”

 

Helena Pirvola-Nykänen informerar om motionsträning på Villa Breda och Move

Foton:  Henrik Bremer

_______________________________________________________________________

Tisdagsmöte på Villa Junghans 29.9.2020

Vd Michaela Ramm-Schmidt från Stiftelsen för ett levande Östersjön (BSAG):
Östersjön – varför är havet så viktigt för oss och för att trygga en hållbar framtid?

  • Se videon från mötet HÄR, ljudet börjar efter ca 8 min.

Vi hade tekniska problem: ljudet startade efter ca 8 min och kamerans batteri slocknade innan mötet slutade!

_______________________________________________________________________

Tisdagsmöte på Villa Junghans 15.9.2020

Jonas Jungar, chef för kvalitetskontroll och publik­dialog, Svenska Yle, ”Pålitlig information eller hysteri?”

  • Se videon HÄR, mötet börjar efter ca 12 min.

Foto: Marianne Svartbäck

 ________________________________________________________________________

Vårmöte, uppskjutet från våren, på Villa Junghans tisdag 1.9.2020

Därefter kommenterade professor Carl-Henrik von Bonsdorff covid-19-epidemin. Ingen servering och munskydd rekommenderades. Tyvärr var stadsdirektör Christoffer Masar förhindrad att delta men han har lovat komma senare och berätta om vad som är aktuellt Grankulla.

Mötet sändes i realtid på vår webbplats och videor är sparade.

  • Se början HÄR 
  • och själva mötet HÄR.

Vänd mobiltelefonen eller datorplattan i vågrätt läge när du tittar.

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 3.3.2020

med brandkårschefen Jens Tegengren: ”Säkerhet i vardagen”

Jens Tegengren, som är brandkårschef vid Grankulla FBK berättade om olika olyckor som regelbundet händer: i trafiken, på havet, på sommarstället, i hemmet, vid sjukdomsfall. Han informerade om hur dessa uppstår – och framför allt hur olyckor kan undvikas. Jens poängterade betydelsen av att var och en tar in appen 112 i sin mobil, och berättade hur man använder då man råkat ut för en olycka. Han underströk även att man bör vara försiktig med att stiga upp på pall eller stege i hemmet – de flesta olyckor hemma beror på fall. Föredraget var mycket informativt och Jens fick svara på en mångfald av frågor som berörde säkerheten i vardagslivet – brandvarnare hemma, mobilen alltid med (tex i skog och mark), elektriciteten hemma osv. Han underströk att det ju inte är meningen att man alltid är rädd för att något skall hända – men poängterade betydelsen av naturlig uppmärksamhet. Deltagarna tackade varmt Jens för hans besök och många ville ännu prata med honom efter mötet.

 

Foton: Henrik Bremer

_______________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 18.2.2020

Audionom Anita Valjakka: ”Minne och hörsel”. Viola Sundvik skrivtolkade

Foto: Carl-Christer Nikander

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 4.2.2020

  • Äldrerådet i Grankulla presenterades i början av mötet av ordförande Peter Forsström.
  • GSP nu och i framtiden. Hur ser medlemmarna på vår verksamhet. Vice ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm inledde.

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 21.1.2020

Håkan Blomberg, ordförande för Esbos Hembygdsförening: ”Esbo hembygd”

 

 

     

 

 

 

 

 

     

Foto Carl-Göran Karlsson

________________________________________________________________________