GSP Grankulla svenska pensionärer

Vi hade den 17 mars i Petra genomgång av vinterns Fotoparad. Temat var

MÖNSTER I NATUREN

Vi var drygt 20 som lyssnade på pressfotograf Hans Paul kommentarer till våra fotografier. Vi fick också en kort presentation av Hans Pauls fotografier under hans 50 åriga karriär som pressfotograf. Alla trettiofyra fotografier kommer upp föreningens hemsida den 4/5 april. De bästa åtta fotografier kommer att ställas ut i ”Ekbergs café” den 5 och 19 april.

Nedan finner du alla 34 foton från paraden.

Klicka fotona större.

 

Mönster på mönster, Micki Stjernberg

Naturens fotspår, Tor Ahlstedt

Den felande länken, Tasso Lampén

Naturkalejdoskop, Curt Strengell

Naturligt nätverk, Anders Svartbäck

Nätet, Peter Slotte

Platan, Bertel Evers

Ränder, Gustav Wägar

Skuggor på snön, Marianne Ekblom

Snömannens fotspår på isen, Tor Ahlstedt

Spegling, Gustav Wägar

Speglingar i älven, Carl-Göran Karlsson

Stilla rörelse i vassen, Bengt Ohls

Storstenen, Gunnar J. Heinonen

Strandsten, Bertel Evers

Strålande fjäll, Tasso Lampén

Svarta hål i isen, Christer Nikander

Trappsteg för pensionärer, Micki Stjernberg

Tötupp, Curt Strengell

Vattenlek, Olof Gullberg

Vattnet sjunkit, Bengt Ohls

Vi  möts, Ingegerd Timgren

Igenvuxen vik, nästan, Carl-Göran Karlsson

Isfantasi på glas, Christer Nikander

Isrosor, Olof Gullberg

Isvioler, Ingegerd Timgren

Krokodil, Gunnar J. Heinonen

Kvällsskyar, Marianne Ekblom

Dimma på havet i Sibbo, Ingun Sandelin

Frostblommor på fönstret i köket, Ilse Stenholm

Halsskär Magma tiden då klipporna bildades, Ilse Stenholm

Börskurser från stenåldern, Anders Svartbäck

Bomullsslottet, Ingun Sandelin

Bryggan, Peter Slotte