GSP Grankulla svenska pensionärer

Styrelsen och funktionärer 2021

 

Styrelsen

     

Ordförande

Filip Hamro-Drotz

filip.hamro-drotz(på)saunalahti.fi

040 510 8317

Viceordför., kommunikat.

Gunilla Löfstedt-Söderholm

nilla.lofstedt(på)gmail.com

040 519 6552

Sekreterare

Fredrika Forsskåhl

gspsekreterare(på)gmail.com

040 081 4342

Skattmäst.

Ulla-Rita Blomqvist

ullarita.blomqvist(på)gmail.com

040 733 4642

Teater, resor

Benita Sundström

benita.sundstrom05(på)gmail.com

040 752 1100

Webb

Mona Ehrström-Tegengren

mona.et49(på)gmail.com

050 309 6003

Medl.register

Yrsa Lannert

yrsa.lannert(på)elisanet.fi

040 746 3464

Intr.bevakning

Torolf Hedlund

torolf.hedlund(på)kolumbus.fi

040 546 9922

Projekt

Carola Juselius

carola.juselius(på)outlook.com

040 503 1415

       
       

Funktionärer utanför styrelsen

 

 

It-handledn.

Kaj Kankaanpää   

kaj.kankaanpaa(på)gmail.com

040 723 6202

Festanmäln.

Tuula Jonasson

tuula.jonasson(på)gmail.com

050 592 5512

       
       

Värdinnor

     

Koordinator

Marianne Svartbäck

marianne.svartback(på)kolumbus.fi

050 370 4285

 

Gunilla Hamro-Drotz

ghamro(på)saunalahti.fi

050 330 8733

 

Monica Heimbürger

monica.heimburger(på)kolumbus.fi

040 031 4256

 

Rita von Knorring

ritavonknorring(på)me.com

040 589 7268

 

Marianne Mattsson

pippi.mattsson(på)gmail.com

040 060 4878

 

Barbro Ramstén

barbro.ramsten(på)gmail.com

040 571 1655

 

Carita Skogström

c.skogstrom(på)gmail.com

050 300 3905

 

Iris Sveholm

iris.sveholm(på)gmail.com

050 048 2462

 

Christine Willamo

cisu.willamo(på)gmail.com

040 594 2986

       
       

E-postadresserna är krypterade för undvikande av skräppost. Byt (på) till @.

       
       
 

Hedersordförande

Hedersmedlemmar

 
 

Margareta Sirviö

Eja Karell

 
 

Alf Skogster

Lillian Kavanne

 
   

Anna-Greta Liljeroth

 
   

Daisy Nordman

 
   

Marianne Svartbäck

 
       
       
 

Verksamhets-granskare

Suppleanter för verksamhets-
granskarna

 

Mikael Paul

Gunn-Britt Andersson

 
 

Christina Varis

Bengt Ohls