GSP Grankulla svenska pensionärer

 

 

Grankulla svenska pensionärers styrelse år 2020 består av följande personer:

Främre raden: Ulla-Rita Blomqvist, Yrsa Lannert, Fredrika Forsskåhl, Filip Hamro-Drotz, Gunilla-Löfstedt-Söderholm och Mona Ehrström-Tegengren

Bakre raden: Benita Sundström,  Lars Christer Johans och Carola Juselius

 

Ansvar

Namn

E-post

Mobil

Ordförande

Filip Hamro-Drotz

filip.hd(åt)iki.fi

040 510 8317

Vice ordförande

Gunilla Löfstedt-Söderholm

nilla.lofstedt(åt)gmail.com

040 519 6552

Sekreterare

Fredrika Forsskåhl

gspsekreterare(åt)gmail.com

040 081 4342

Skattmäst.

Ulla-Rita Blomqvist

ullarita.blomqvist(åt)gmail.com

040 733 4642

Teater, resor

Benita Sundström

benita.sundstrom05(åt)gmail.com

040 752 1100

Intressebev.

Lars Christer Johans

lc.johans(åt)kolumbus.fi

050 525 0550

Medl. reg.

Yrsa Lannert

yrsa.lannert(åt)elisanet.fi

040 746 3464

Medlem

Mona Ehrström-Tegengren

mona.et49(åt)gmail.com

050 309 6003

Medlem

Carola Juselius

carola.juselius(åt)outlook.com

040 503 1415

       

Funktionärer utanför styrelsen

 

 

Ansvar

Namn

E-post

Mobil

It-handledn.

Kaj Kankaanpää   

kaj.kankaanpaa(åt)gmail.com

040 723 6202

Festanmäln.

Tuula Jonasson

tuula.jonasson(åt)gmail.com

050 592 5512

       

Värdinnor

     

Ansvar

Namn

E-post

Mobil

Koordinator

Marianne Svartbäck

marianne.svartback(åt)kolumbus.fi

050 370 4285

 

Gunilla Hamro-Drotz

ghamro(åt)saunalahti.fi

050 330 8733

 

Monica Heimbürger

monica.heimburger(åt)kolumbus.fi

040 031 4256

 

Rita von Knorring

ritavonknorring(åt)me.com

040 589 7268

 

Marianne Mattsson

pippi.mattsson(åt)gmail.com

040 060 4878

 

Barbro Ramstén

barbro.ramsten(åt)gmail.com

040 571 1655

 

Carita Skogström

c.skogstrom(åt)gmail.com

050 300 3905

 

Iris Sveholm

iris.sveholm(åt)gmail.com

050 048 2462

 

Christine Willamo

cisu.willamo (åt) gamail.com

040 594 2986

       

E-postadresserna är kryptade för att robotar inte ska hitta dem för att skicka skräppost. Byt ut parenteserna och åt med @.

       
 

Hedersordförande

Hedersmedlemmar

 
 

Margareta Sirviö

Olof Gullberg

 
 

Alf Skogster

Eja Karell

 
   

Lillian Kavanne

 
   

Anna-Greta Liljeroth

 
   

Daisy Nordman

 
       
 

Verksamhetsgranskare

Suppleanter för verksamhetsgranskarna

 

Mikael Paul

Carita Fredriksson

 
 

Gunn-Britt Andersson

Bengt Ohls