GSP Grankulla svenska pensionärer

Styrelsen och funktionärer 2022

 

Styrelsen

   

Ordförande,

Torolf Hedlund

 

intressebevakn.

torolf.hedlund(på)kolumbus.fi

040 546 9922

     

Viceordförande,

Gunilla Löfstedt-Söderholm

 

kommunikation

nilla.lofstedt(på)gmail.com

040 519 6552

     

Sekreterare

Fredrika Forsskåhl

 
 

gspsekreterare(på)gmail.com

040 081 4342

     

Skattmästare

Ulla-Rita Blomqvist

 
 

ullarita.blomqvist(på)gmail.com

040 733 4642

     

Teater, resor

Benita Sundström

 
 

benita.sundstrom05(på)gmail.com

040 752 1100

     

Webbinnehåll

Mona Ehrström-Tegengren

 
 

mona.et49(på)gmail.com

050 309 6003

     

Medlemsregist.

Yrsa Lannert

 
 

yrsa.lannert(på)gmail.com

040 746 3464

     

It-frågor

Tore Kindstedt

 
 

tore.kindstedt(på)gmail.com

050 645 71

     

Projekt

Carola Juselius

 
 

carola.juselius(på)outlook.com

040 503 1415

     

Funktionärer utanför styrelsen

 

It-handledning

Kaj Kankaanpää   

 
 

kaj.kankaanpaa(på)gmail.com

040 723 6202

     
     

Värdinnor

   

Koordinator

Marianne Svartbäck

 
 

marianne.svartback(på)kolumbus.fi

050 370 4285

     
 

Gunilla Hamro-Drotz

 
 

ghamro(på)saunalahti.fi

050 330 8733

     
 

Monica Heimbürger

 
 

monica.heimburger(på)kolumbus.fi

040 031 4256

     
 

Rita von Knorring

 
 

ritavonknorring(på)me.com

040 589 7268

     
 

Marianne Mattsson

 
 

pippi.mattsson(på)gmail.com

040 060 4878

     
 

Barbro Ramstén

 
 

barbro.ramsten(på)gmail.com

040 571 1655

     
 

Carita Skogström

 
 

c.skogstrom(på)gmail.com

050 300 3905

     
 

Iris Sveholm

 
 

iris.sveholm(på)gmail.com

050 048 2462

     
 

Christine Willamo

040 594 2986

 

cisu.willamo(på)gmail.com

 
     

Klicka på mejladresserna. Om de inte fungerar byt (på) till @.
Adresserna är krypterade för att undvika skräppost.

     
     
 

Hedersordförande

Hedersmedlemmar

 

Margareta Sirviö

Eja Karell

 

Alf Skogster

Anna-Greta Liljeroth

   

Daisy Nordman

   

Marianne Svartbäck

     
     
 

Verksamhets-
granskare

Suppleanter för
verk.granskarna

 

Guy Willman

Bengt Ohls

 

Christina Varis

Jan-Olof Grönlund