GSP Grankulla svenska pensionärer

Klicka texten/bilden här ovan för att läsa om Fiskars bruk.

 

Onsdag 23.9.2015
Fotografer: Anders Svartbäck och Bertel Evers

Klicka bilderna större.

 

Fotograf 1: Anders Svartbäck

 

Fotograf 2: Bertel Evers

Stenhuset
Brukets huvudbyggnad Stenhuset byggdes 1816–1822.

Trädslagsstigen

Järnvägen
Den första verkliga smalspårsjärnvägen i Finland
byggdes i Fiskars år 1890.

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-09-29