GSP Grankulla svenska pensionärer

Fotoparad våren 2019: Linjespel

Micki Stjernberg: Istid farväl

Sture Skogström: Morgonen ljusnar så rosig och fager

Anders Svartbäck: Nutidskonst

Bertel Evers: Ode2

Inge: Septembermorgon i Sevilla

Marianne Ekblom: Stockvägg

Peter Slotte: Studie i vitt

Peter Slotte: Vinterns vågor

Carola Juselius: Livets dessert

Rolf Grandell: Mossan

Carl Göran: Mot ljuset

Tage Lampen: Nyårsafton i Esbo

Anders Svartbäck: Ode

Carola Juselius: Ojämt faller ödets lotter

Henrik: Parallax

Gustav Wägar: Perspektiv på Brooklyn Bridge

Jacky Jaatinen: Politiskt linjespel

Lea Laine: Ränder

Carl Göran: Skeppet

Curt Strengell: Skidlinjer

Hans Söderlund: Stafett

Jacky Jaatinen: Strandvakt

Ingun Sandelin: Tackel och tåg på Albanus

Inge: Tokyo Station

Solveig Slotte: Vågspel

Sven Guarnieri: Vart är vi på väg

Sture Skogström: Forneldarnas natt i Hangö

Tage lampen: Bäver

Marianne Ekblom: Afton

Christer: Asfalt

Ingun Sandelin: Blanksliten gatsten i Dubrovnik

Lea Laine: Bron på morgonen

Christer: Höghus

Sven Guarnieri: I linje

Micki Stjerberg: Inför havets anlete

Berel Evers: Kiasma

Henrik: Knipfruns linjer

Rolf Grandell: Konditionstrappan

Gustav Wägar: Kors och tvärs

Hans Söderlund: Kotka sjöfartsmuseum

Solveig Slotte: Linjespegling

Curt Strengell: Linjeterminal