GSP Grankulla svenska pensionärer

It-utbildning våren 2024

Följande  It-småkurser kommer att hållas på våren 2024 i Villa Junghans:

  • 14.5.2024   It-utbildning HSL/HRT lokaltrafik app

 

 

Vi kan anta högst 6 personer per gång. Anmälningarna registreras automatiskt när du trycker på skicka knappen nederst på blanketten. Du kan även se hur många lediga platser finns kvar ovanför rutan Förnamn! Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten elektroniskt kan du skriva ner dina uppgifter och returnera den till Tore, tore.kindstedt@gmail.com, tel. 050 64 571 eller Kaj, kaj.kankaanpaa@gmail.com tel. 040 7 236 202.

______________________________________________________________________

It-stöd

Kontaktpersoner:

  • Kaj Kankaanpää, 0407236202 (gör även hembesök)

  • Tore  Kindstedt, 050 64571

It-handledare vid it-drop-in:

  • Kaj Kankaanpää

  • Mona Bergring

  • Janne Myllyluoma

 

________________________________________________________________________

It-verksamheten uppdelad i tre huvudgrupper:

 

1. It-drop-in en gång i månaden och vid behov oftare.
It-drop-in-verkstaden finns för alla medlemmar som har problem eller frågor som berör datorer eller mobiler. It-drop-in-verkstaden är öppen en gång per månad kl. 10–12 i biblioteket på Villa Junghans gamla sida. Vänligen kolla GSP-kalendern för exakta it-stöd tillfällen.

I verkstaden finns it-handledare och några datorer och en pekplatta (Ipad). Vi hjälper dig att sköta din e-post, dina betalningar av räkningar, användning av Google osv. samt andra it-problem.

Vanligtvis är vi tre it-handledare på plats:

        Kaj Kankaanpää, ansvarig, mobil 0407236202
        Mona Bergring
        Janne Myllyluoma

 

2. It-hembesök, kontakta Kaj Kankaanpää, mobil 0407236202. Vid hembesöken försöker vi lösa allvarligare problem som inte kan åtgärdas, eller är mera brådskande.

 

3. IT-småkursverksamhet.

Handledare:
Kaj Kankaanpää, 0407236202 och Tore Kindstedt, 05064571

Småkursverksamheten tar upp vanliga applikationer som man behöver i vardagen.
Max. sex deltagare antas till kurserna, övriga sätts in på en kölista. Vid behov upprepar vi kursen. Deltagarlistan görs i anmälningsföljd.

Vi har modern it-utrustning som används vid kurserna. Då kommer vi igång genast och sparar tid. Man får naturligtvis ta med t.ex. egen pc eller pekplatta för att jämföra med vad som används på kursen.

En kursträffen räcker ca. en timme per gång. Vid behov eventuellt litet längre, beroende på det aktuella ämnet.

 

Gruppen ansvarar för it-tekniken 

Huvudansvarig är Tore Kindstedt .
Vid tisdagsmötena och övriga GSP tillfällen ansvarar gruppen för tekniken.
Vid förhinder assisterar Kaj Kankaanpää, men en tredje stödperson är önskvärd för att fördela på behovet. Gruppen står både stöd för it samt audiovisuell utrustning, d.v.s. mikrofoner och projektorer. GSP har skaffat nya högkvalitativa trådlösa mikrofoner i stället för de gamla.

________________________________________________________________________

 

Andoid smarttelefonkurs del 5 - Banken & Säkerhet

Andreas avslutar smarttelefon kursen med banken och säkerhet

Android smarttelefonskurs del 4 - Appar

Andreas går igenom hur man får ned appar till sin smarttelefon och hur man sen också tar bort dem. Dessutom diskussion om bra appar att använda.

Android smarttelefonkurs del 3 - Att googla & epost

Lär dig om Epost & att googla på din android telefon

Grunder i Android smarttelefon användning - del 2

Hur använder man tangentbordet och vad är internet?

Android smartphonekurs del 1 - grunder

______________________________________________________________________

Info om aktivitetsklockor på Villa Junghans 10.2.2020

11 personer deltog under ledning av Andreas Höglund.

Foto: Kaj Kankaanpää

________________________________________________________________________

IT-stöd 25.2.2019

Från vänster Kaj Kankaanpää, Clas Berggring, Mona Bergring, Lotta Markelin och Utti Ahlroth.

IT-stödgruppens 10 år firades i Helsingfors nya centrum-bibliotek Ode 25 februari 2019

Arbetsgruppen grundades i februari 2009 för att fungera som stöd åt GSPs webbmaster i hans tunga värv som IT-inspiratör. Samtliga fem medlemmar (Ursula Ahlroth, Mona o Clas Bergring, Kaj Kankaanpää och Lotta Markelin) ställde upp i biblioteket för att fördjupa sig i vad allt som bjuds i teknisk väg i detta nya litteraturens hus. Biblioteket lånar ut ett stort antal datorer via netplatsen varaamo.hel.fi och vid behov hjälper kunnig personal vid introduktionen. Vi förvånades över alla dessa medborgare som överallt i huset denna måndag föreföll att jobba flitigt med sina (eller husets) datorer, ofta kopplade till det öppna Ode-nätet Stadinetti. De datatekniska hjälpmedlens mångsidighet som bjuds ut i den nya tidens bibliotek imponerar och överraskar verkligen:

- högeffektivt och snabbt övervakningssystem för utlåning, anskaffning och återlämning av litteratur, filmer, noter och spel

- Bokhimlen omfattar ett stort urval verk på nästan 20 språk

- jättestora kopieringsmaskiner för bilder och gardiner

- 3D-printers, för förverkligande av tredimensionella produkter

- ett stort antal stora symaskiner

- lekparken Loru bjuder in barn och föräldrar att leka tillsammans

- i Stadsverkstaden kan man skapa nytt och återbruka gammalt

- spellokaler med virtuell verklighet finns också i Ode

- EU@Ode håller intresserade uppdaterade om dagsaktuella ärenden i EU

- Ode tillämpar och förverkligar devisen Jämlikhet, Respekt, Trivsel och Löfte på ett konkret och imponerande sätt.

- lunchbuffet á € 12.- serveras på restaurangen i bottenvåningen

In fidem Clas

======================

IT-Windows 10-kurs

okt. 2018

======================

IT-stödgruppen 

Gruppen sammankommer ca. en gång i månaden.

Från vänster Utti A., Clas B., Lotta M., Mona B. och Kaj K.