GSP Grankulla svenska pensionärer

Fotogruppen : Regler vid fotoparader


1. Varje fotograf får sända in två bilder. Om bilderna är fler tar sig arbetsgruppen friheten att egenhändigt minska antalet till två.


2. Bilderna skall helst namnges, även om bedömningen sker så att både bildens och fotografens namn förblir obekanta för bedömaren tillsbedömaren har gett sitt utlåtande. Anonymitet är en huvudprincip vid bedömningen av bilderna. Efter bedömningen kan bilderna ställas ut i Villa Junghans kaffehörna och/eller publiceras på GSP:s hemsida, och då anges också fotografens och bildens namn.


3. Den aktuella fotoparadens tema kan inverka på hur färska bilder
fotografen kan bidra med. Tidigare tagna bilder som faller inom ramen
för temat är också välkomna.


4. Bilder som tidigare bedömts inom fotoklubben kan inte skickas in som nya bidrag.


5. Bilder som sänds in för bedömning skall inte förminskas utan levereras i bildens originalformat. Bilderna kan beskärasmen det är skäl att beakta att en
betydande beskärning kan inverka menligt på bildens tekniska kvalitet.


6. Bilderna kan också skickas in som papperskopior eller diapositiv.


7. Eftersom de bilder som deltagit i paraden publiceras på GSP:s hemsida bör de förminskas dels till formatet 750 pixel (långsidan av bilden), dels till formatet 450 pixel. Denna modifiering kan göras på fotoklubbens försorg men kan också gärna göras av fotografen själv.


 

Regler vid fotoparader (tryck och skriv ut)