GSP Grankulla svenska pensionärer

Årets 2015 hobbygrupp

 

 

VANDRARNA SOM FLITIGT GÅR
VARJE MÅNDAG HAR I ÅR
FÅTT STIPENDIUM, MÅNGA TACK!
TILL DELI FÖR ATT FIRA VI GENAST STACK! (VF)

 

Julsamling i Grankulla kyrka
Tisdag 15.12.2015
 

På programmet: Grankullas Lucia, GSP-klang sjunger + julgröt

 

Grankullas Lucia 2015 Carolina Savander med tärnorna, fotograf Bertel Evers.

GSP-klang med ledning av Barbro Smeds, fotograf Curt Strengell.

Magnus Diesen, viceordf., avtackar den avgående ordförande Alf Skogster. Fotograf Bertel Evers

 

Tisdagsmöte 8.12.2015 kl. 13.00
 
Emelie Enckell: "Olof Enckells liv i Grankulla perspektiv"

Emelie Enckell

 

Emelie Enckell berättade om sin fars, Olof Enckells, liv i Grankullaperspektiv vid vår tisdagsträff 8 december inför en  fullsatt sal. Hennes anförande baserade sig på den av henne i år utgivna boken ‘Olof Enckells liv i centrum av en kulturepok’. Olof Enckell (1900-1989)  hade tre bröder, Jarl, konstnären Torger, och författaren och konstnären Rabbe. Olof  blev redan under sin skoltid bekant med Gunnar Björling som med sin djupa vänskap kom att sätta sin prägel på Olofs liv. Också betydande för hans förståelse av modernismen var hans bror Rabbe och vännen Elmer Diktonius.
 
Första gången han kom till Grankulla var han endast tolv år gammal. Han kom sedan under flera repriser i sitt liv bosatt i Grankulla i den sk. Runebergska villan. Grankulla var på 1930-talet hemort för en mängd namnkunniga författare och konstnärer.
 
Olof Enckell gifte sig första gången 1924 med Monica Ehrström, senare känd som Mona Leo, dockteaterns grand old lady. De fick en son 1927 och skilde sig redan 1930. Sitt andra äktenskap ingick han 1934 med den tolv år yngre Dagmar Thesleff. Med henne fick han två söner och två döttrar. Dagmar fick ärva sin far och Olof och hon kunde bosätta sig i en trävilla med glasveranda och balkong mittemot polisstationen I Grankulla. Det hus där Emelie växte upp. (A-G L)

 

Pensionärernas jultablå i Grankulla kyrka
1 och 2.12 2015

Bilden från Jultablån år 2015

 

 

 

Tisdagsmöte 8.12.2015
 
GSP ordförande i 10 år, avtackades med blommor och skumpa i en fullsatt sal ända ut till "Ekbergs cafè".
 

En blandad GSP-kör uppförde en avskedssång till Affes ära. Orden var skrivna av Olof Gullberg.

 

Foto : Kaj Kankaanpää

Foto : Anders Svartbäck

 

Kära Affe!

Foto : Anders Svartbäck


Av styrelsen för vår förening har jag såsom hedersordförande fått i uppdrag att avtacka vår avgående ordförande Alf Skogster. Att här räkna upp allt vad du gjort för föreningens utveckling skulle ta för lång tid. Men vi är alla medvetna om att föreningens status som ett exempel för hur en framgångsrik förening ska fungera är din och din aktiva styrelses förtjänst. Som före detta lärare kan jag med glädje ge dig betyget Med utmärkt beröm godkänd. Ännu några veckor är du vår boss. Men vad du än kommer att ägna dig åt i fortsättningen, så är vi övertygade om att vi fortfarande får följa dina öden i pressen.
 
Men vi hoppas i alla fall att du kommer att synas på våra tillställningar lika flitigt som hittills och att du ska njuta av din frihet.
Ett stort tack till vår avgående ordförande Alf Skogster och lycka till med vad du än kommer att ägna dig åt.
 
Margareta Sirviö, hedersordförande
Grankulla den 8.12.2015

 
En blandad GSP-kör uppförde en avskedssång till Affes ära. Orden var skrivna av Olof Gullberg.

 


 

 Foto : Anders Svartbäck


Avskedssång till Affe (klicka och sjung)

Fotona här ovanför och nedan : Anders Svartbäck

Affe Skogster, vår nuvarande ordförande och
den nyvalda ordförande Marianne Svartbäck.

 

Tammerfors 25.11.2015

 

Alf Skogster årets pensionär
 
GSP ordförande i 10 år

Alf Skogster, dansen är min grej!

 

Utdrag från SPF webbsida:

 

Alf Skogster, ordförande för Grankulla svenska pensionärer r.f., har utsetts till Årets pensionär 2015 på Svenska pensionärsförbundets höstmöte i Tammerfors.
Skogster har varit ordförande för Grankullapensionärerna i 10 år och har innehaft en lång rad förtroendeuppdrag inom Svenska pensionärsförbundet, bland annat i styrelsen och styrelsens arbetsutskott. (MARKUS WEST)

 

 

 

Tisdagsmöte : Stefan och Staffan
24.11.2015

Stefan Lundberg och Staffan Bruun gästade Grankulla svenska pensionärer på tisdagsträffen 24 november.
 
Det gemytliga journalistparet inledde sitt framträdande med underhållande småskämt om varann och deras bakgrund, allt i bästa “fritt fram” –stil. Småningom kom några dräpande ofta hörda dagsaktuella kommentarer lånade från deras underhållningsprogram i radio Vega lördagar kl 15-16. Programmet bjuder på beska kommentarer om politikernas göranden och låtanden. Inget misstag eller “felbeslut” undgår deras skarpa kommentarer.
 
Sedam följde en intressant beskrivning av Stefans och fotografen Leif Weckströms båtresa genom kanalerna i Frankrike. Resans mål var en upprepning av den resa Runar Schildts gjorde 1948 med Daphne. Schildts resa startade i Stockholm medan Stefans i Helsingfors. Färden försenades med ett år under vilket Stefan tvingades studera navigation som krävs för navigering i kanalerna i mellaneuropa.
De båda herrarna extraknäcker med att sälja böcker de själva författat.

 

Den hjärtligt roade publiken slog alla record och uppgick till circa 190 personer som gjorde rikligt med bokköp. (CB)

 

Höstmöte 10 november 2015
 
Marianne Svartbäck ny ordförande från 01.01.2016.

Marianne Svartbäck

 

Dagens höstmöte valde Marianne Svartbäck till ny ordförande efter Alf Skogster som efter tio år som ordförande undanbett sej återval.
 

 

Mötesordf. Peter Forsström och -sekreterare Anna-Greta Liljeroth.
 
Till ny styrelsemedlem invaldes Yrsa Lannert. Alla övriga som var i tur att avgå nämligen Clas Bergring, Magnus Diesen, Anna-Greta Liljeroth och Carita Skogström återvaldes. Samtliga personval skedde enhälligt och med acklamation.
Som ordinarie verksamhetsgranskare fortsätter Folke Tegengren och Carita Fredriksson med Herbert Mäklin och Inger Jormalainen som personliga suppleanter.
 
Såväl verksamhetsplan som budget för 2016 antogs utan ändringar. Medlemsavgiften 13 euro förblir oförändrad likaså tisdagsavgiften två euro för program och kaffe.(AS)


 
Styrelsen 2016:
Marianne Svartbäck, ordf.
Anna-Greta Liljeroth, sekr.
Carita Skogström
Clas Bergring
Kaj Kankaanpää
Magnus Diesen
Margareta Sirviö
Tuula Jonasson
Yrsa Lannert

 


 
därefter berättade
 

Nikolai Kovanko

 


om
 
"Svenska visor och ryska romanser"


 
Dagens underhållare, Nikolai Kovanko, har spelat och sjungit hela sitt liv.För ett år sedan slog det honom att det kunde finnas intresse för sånger på hans modersmål, ryska. Det visade sig vara en riktig bedömning. Under de gångna månaderna har han uppträtt vid de flesta pensionärsföreningarnas möten inom Stor-Helsingfors och idag var det vår tur. Han fängslade oss med svenska visor och ryska romanser, delvis översatta av honom själv, till eget ackompamanjemang på gitarr. (MS)

 

Året 2015 hobbygrupp
 
VANDRARNA

Vandrarledare: Lotta Markelin, tfn 043-200 4010

 

 

Tisdagsträff 27.10.2015

Marjukka Porvari, John Nurminen stiftelsen

 

"Vieläkö ehdimme pelastaa Itämeren?"

 

Vid tisdagsträffen 27.10.2015 höll Marjukka Porvari ett entusiastiskt och sakkunnigt föredrag med ovanstående rubrik. Efter hennes presentation fick hon svara på ett stort antal frågor av en engagerad och intresserad publik.
John Nurminen stiftelsen har arbetat i 10 år med målsättningen att få renare vatten i Östersjön. Man har framför allt koncentrerat sig på att minska fosfor-utsläppen. Som resultat har det bygts 3 reningsverk i St. Petersburgområdet, som minskat fosoforutsläppen med ca 50 %. En annan viktig åtgärd har varit att utöva påtryckning på gödselfabriken vid Luka-floden, som haft ett läckande gibsberg med enorma fosoforutsläpp. Med några enkla åtgärder har fabriken kunnat minska utsläppen betydligt.
Med ovanstående och övriga åtgärder ser framtidens Östersjön ut  att så småningom få renare vatten. (MD)

 

Tisdagsmöte  13 oktober kl. 13

 

På tisdagsmötet  den 13  oktober berättade Clara Palmgren om "Våra konstnärer och deras hem i Grankulla".

Många konstnärer har bott och verkat i Grankulla under årens gång. Clara började med att presentera Håkan Brunberg. En av hans tavlor föreställande järnvägsstationen hänger på väggen i Aktias kontor.  Det följande namnen hon tog upp var Felix Nylund, skulptören till Tre smeder, där en av smedernas huvud sägs föreställa Arvid Mörne. Arkitekten Sigurd Frosterus vars kändaste verk är varuhuset Stockmann. Vidare skulptören Yrjö Liipola som gjort monumentet på hjältegraven på Grankulla begravningsplats. Textilkonstnärinnan Eva Rhenwall har en väggbonad hängande i stadshuset och Catarina Sievers rya finns i Villa Junghans. Tavlan ovanför soffan i Villa Breda är målad av Dora Wahlroos. Konstnärer som också nämndes var Nils Lybeck, Verner von Hausen, Alpo Sailo, Mikko Laasio, Irmeli och Yrjö Kukkapuro, Marcus Collin, Olof och Rabbe Enckel, Elina Luukkanen m.fl.

Clara skall ha ett stort tack för en intressant presentation av Grankullas konstnärer genom tiderna.(CS)

Studio Kukkapuro. Clara Palmgren var vår guide 27.9.2012

Foto: Kaj K.

 

Släktforskargruppen sammankom i Villa Junghans,
Gamla sidan 13. 10. 2015

 

Upptäck din familjs historia – hur komma igång?
Introduktion om kyrkoarkiv och historieböcker.

 

Bertel Evers, släktforsfargruppens ordförande stående vid bordsändan, började sin fina serie om grunderna i släktforskning. Bertel hade sammanställt ett exempel som han sedan belyste med hur och var man söker grunduppgifter om en person och dennes familj. Bertel hänvisade till Helsingfors Släktforskare r.f.:s webbsida och där länkar/ digihakemisto samt Genealogiska samfundets länk till historieböckerna HisKi (KK).

 

Framtidsseminarium

Föreningen arrangerade på tisdagen den 29 september 2015
kl. 14.00 - 16.00
ett framtidsseminarium i Nya Paviljongen.
Tillställningen var en paneldiskussion och välbesökt.

Ordf. Alf Skogster

Ole Norrback, SPF ordförande

Panelen från vänster Märta Salokoski, Ole Norrback,
Paul Lillrank och Torbjörn Kevin

Seminariedeltagare, ca 115 personer .

 

Tisdagsmöte 15.09.2015

Nina Westerback: "Berika din mat"

 

Fotot av Nina lånat från artikeln i "tosiruoka" här under.

 

Läs om Nina genom att klicka bilden ovan,

eller

Det var uppfriskande att höra en yngre person med skolningsbakgrunden diplomingenjör lägga ut texten med ett flertal bekanta konstateranden. Framförallt på forskningserfarenheter grundade slutsatser om kostval. Dessa kryddade med ett flertal speciella nya spännande och nyttiga födoämnen Speciellt utläggningen om den ytterst komplicerade tillverkningen av margarin med dess många kemiska och termiska delprocesser väckte det som mången säkert anat dvs. att det inte kan vara fråga om nån speciellt hälsosam och närande produkt. Mycket modigt att öppet ifrågasätta den officiella åsikten om näringen i Finland som inte accepterar fett som det hälsosamma i daglig kost, men inte inser det ohälsosamma i stort intag av sockermättade födoämnen. Mången har säkert noterat de diabetes 2 patienter som följt med forskningen på området och som följd av det gått in för sträng diet utan t.ex. bröd, pasta, potatis. Det finns åtminstone några patienter som tillfrisknat så väl att de kunnat lämna bort sin diabetesmedicin utan men. Denna diet rekommenderas i opposition till ledande officiella näringsexperter av Antti Heikkilä. (CB)

 

Tisdagsmöte 1.9.2015
 
Stadsdirektör Torsten Widén : Aktuellt i Grankulla

Stadsdirektör Torsten Widén, bilden från 2.9.2014

 

Stadsdirektör Torsten Widén gav oss viktig information om den allmänna ekonomiska situationen i världen och i Finland och hur den påverkar livet i Grankulla.
 
Villa Breda och centrumprojektet väckte livlig diskussion. Villa Breda stängs i början av februari 2016 och nybygget samt renoveringen skall vara klara sommaren 2017. Villa Bredas matgäster äter på Työväen Akatemia. transporten dit kommer att ske troligtvis med bussar. Vart fotvården och damfriseringen flyttar under renoveringen kunde stadsdirektören inte ännu säga.

 

Villa Junghans renovering av luftkonditioneringen på gamla sidan kanske inte sker ännu samtidigt som Villa Breda är stängt. Centrumet skall byggas ut inom en snar framtid. NCC har överlåtit tomten åt företaget som äger det nuvarande köpcentra. En dagligvarubutik är på kommande till nybygget. Andra nybyggen är i Bredaporten och på andra sidan tunneln på Ymmerstads sidan. Området mellan Villa Junghans och Grankullavägen planeras om medels en arkitekttävling. Området är ca 3 km². (MS+KK)

Vi var ca. 130 medlemmar på mötet. (Du kan klicka bilden)