GSP Grankulla svenska pensionärer

RESEREGLEMENTE FÖR GRANKULLA SVENSKA PENSIONÄRER R.F.

Detta resereglemente stadgar ersättning för resa utförd av förtroendevald i Grankulla svenska pensionärer r.f:s styrelse eller annat organ. Över verkställd resa uppgörs alltid reseräkning varur bör framgå resesätt och -rutt samt resans ändamål.


Resekostnader

Vid ersättning för användandet av egen bil tillämpas av Skattestyrelsen fastställda principer och belopp. Ersättning för resor med allmänna fortskaffningsmedel ersätts till fulla beloppet mot räkning. Över resebiljetter bör särskilt kvitto bifogas räkningen.

I allmänhet bör billigaste färdsätt användas.


Logikostnader

Logikostnader i samband med avtalade möten eller resa erläggs mot räkning. Kvitterad hotellräkning bör
bifogas reseräkningen.


Underskrift och godkännande av reseräkning

En reseräkning skall dateras och undertecknas egenhändigt. Föreningsordförande godkänner alla reseräkningar medan viceordföranden godkänner föreningsordförandens reseräkning.


Tillämpning

Detta resereglemente tillämpas från den dag föreningens styrelse godkänt detsamma.
 

Uppdaterad 9.4.2011