GSP Grankulla svenska pensionärer

Hösten 2019

________________________________________________________________________

Grankulla uppmärksammade självständighetsdagen

med uppvaktning vid hjältegravarna i Grankulla. Ordförandena för GSP och KSS lade gemensamt en krans.

Foto Carl-Christer Nikander

________________________________________________________________________

GSP:s pensionärer visade Jultablåer i Grankulla kyrka

3 och 4 december 2019 för de svenskspråkiga daghemsbarnen i Grankulla.

________________________________________________________________________

Höstmötet på Villa Junghans 26.11.2019

HÖSTMÖTET 22.11 FÖRLÖPTE VÄL OCH ANDERS OLDENBURG LÄRDE OSS PRINCIPER OM HUR HANDSKAS MED AKTIER

GSP:s höstmöte förlöpte väl under Magnus Öhmans sakliga ledning. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget fastställdes. Vi firar vårt 45-års jubileum med fest och publikation. Styrelsen ämnar distribuera vid årsskiftet det detaljerade terminsprogrammet.  Filip omvaldes enhälligt till GSP:s ordförande och det var även fallet med valet av styrelsemedlemmarna. Vi önskar speciellt våra nya medlemmar i styrelsen – Carola Juselius och Fredrika Forsskåhl varmt välkomna.

Vi hade inbjudit Anders Oldenburg, portföljförvaltare vid Seligson & Co att berätta om ”Hur välja rätta aktier?”. Vi åhörde klara och upplysande koncept bl.a.: ifall du är engagerad i aktieköp så lägg stor vikt vid stabiliteten i företagets ekonomi samt i företagsledningens trovärdighet. Sträva inte att bli snabbt rik utan istället att på längre sikt förkovra din förmögenhet. Anders svarade klart på flera sakkunniga frågor, vilket uppskattades mycket av deltagarna.

Mötet var det sista tisdagsmötet för detta år. I december uppförs tablå för daghemsbarnen (3:e och 4:e) och krans läggs vid hjältegravarna (6.12). Vi besöker MM:s julkonsert samt är inbjudna till församlingens populära julsamling (17.12). 

(fhd)

Mera om aktieplacering HÄR

________________________________________________________________________

Wienerabend på Villa Junghans 22.11.2019

120 glada medlemmar deltog i vår höstfest 22.11. Värdinnorna hade dukat fram och inrett salen vackert med höstlöv och österrikiska färger. Deltagarna mottogs med ett glas bubbelvin av wiener-klädda värdinnor och middagen med tre rätter bjöd på kallskuret, wienerschnitzel och apfelstrudel – nedsköljt med österrikiskt vin.

Ordförande Filip hälsade deltagarna varmt välkomna på sin brutna tyska – och föreslog en skål – Prost!  Vi hörde skratt och glam vid borden från första början, sjöng även tillsammans den färska vinnarvisan i snapssångtävlingen (”Timglaset”), som gjorts av grankullabon Gunilla Stenfors.

Snart bjöds på kvällens överraskning: Vi hade inbjudit Die Yodelgruppe (www.yodelgruppe.fi) som kom marscherande in med fartfylld, traditionell ”thuring” underhållningsmusik och sång - börjande med ”Ein Prosit”.

Det blev liv och lust under hela festen: god mat och glad stämning varvades med trumpet, basun, harmonika, banjo - och joddling! Publiken drogs med i allsången, bl.a. ”In München, Lili Marlen, Krambabuli och Pickalurven”. Stämningen stod högt i tak!

Efter maten hann vi ännu med vår traditionella musikfrågesport, varefter festen så småningom avrundades med dans till tonerna av Boris Westerlund. En munter festpublik vandrade sedan hemåt – och  förvisso hördes litet joddlande varstans ännu i den mörka novembernatten.    

Dukat till fest

 

Die Yodelgruppe

 

Alla lyssnar

 

Dans

 

Foton Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 12.11.2019

Foto Carl-Göran Karlsson

Chefredaktör Jan Snellman berättade om vår lokaltidning KaunisGrani. Den utkommer årligen med 15 nummer och distribueras till Grankullabor, men även till ett stort antal personer i grannkommunerna. Läsarna kan välja mellan pappers- eller digital tidning. Tidningen ägs av Grankulla stad. Jan Snellman sätter stor betydelse till att läsaren får attraktiv, klar information om lokala aktuella ärenden och händelser, samt att tidningen har en stark tvåspråkig profil. Deltagarna tackade för en mycket bra tidning och önskade att detta skall vara fallet även i framtiden.

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 29.10.2019

Dagens utannonserade föredrag om säkerhet för seniorer inhiberades på grund av att föredragshållaren tyvärr hade fått ett akut förhinder. Vi återkommer till ämnet i ett senare skede. I stället hoppade Björn Sundqvist, ordförande för Borgå svenska pensionärer in och berättade om vad pensionärerna i Borgå sysslar med. Björn var egentligen inbjuden som att delta i Debatthörnan som skulle hållas genast efter tisdagsmötet.

Borgå svenska pensionärsförening är en stor och livaktig förening med över 1000 medlemmar. Föreningen ordnar samkväm för medlemmarna varannan torsdag, med liknande program som GSP har vid sina tisdagsmöten. Föreningen ordnar vidare utfärder och teaterresor samt har flera klubbar för smågruppsverksamhet. Speciellt populär har Trivselklubben blivit. Den startade som en sommarklubb för att inte pausen i föreningens verksamhet skulle kännas alltför lång under sommaren. Fyra aktiva damer i styrelsen drog i gång verksamheten med syfte att minska på känslan av ensamhet som kan drabba mången pensionär under sommarmånaderna då annan verksamhet ofta ligger nere.  

Björn Sundqvist avslutade med en öppen inbjudan till Grankulla svenska pensionärer att komma på besök till Borgåpensionärerna, vilket vår ordförande Filip Hamro-Drotz med glädje tog emot. Det är alltid trevligt och nyttigt att höra hur andra pensionärsföreningar har det och att knyta nya kontakter.

(gl-s)

Vår föredragshållare Björn Sundqvist

 

Foto Anders Svartbäck

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 15.10.2019

Alec Estlander – ”Plast i hem och hav”

Plast användes redan på 1800-talet (1850 för biljardbollar). Mycket senare började man tillverka Trabant bilar av plast. På 1950-talet började internationellt det ”härliga livet med plast” - den plast vi idag på olika sätt försöker bekämpa. Vi kan alla aktivera oss säger Alec Estlander – för något år sedan utnämnd till miljöråd.

Det talats om ”plaståldern”. I Finland räknar man med 80 kg plast/person/år. Av PET flaskorna blir 40-70% avfall. Nedbrytningen av en PET flaska i naturen tar 20 år. Färglös plast är lättast att återvinna – svart svårast.

Internationellt bekämpas plast t.ex. genom övergång till träbaserade produkter och förbud av engångsartiklar. I Finland förädlar Circo (Fortum) plastavfall från industrin och handeln.

Vi kan alla vägra använda plastkassar och inte köpa produkter som innehåller fleece och akryl. Tänk på KKK = kassar-kosmetika-kläder.

 

Grankullas miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfeldt – ”Stadens avfallshantering”

Vi fick vet att den vanligaste förekommande plasten i hav och vatten är TOBAKSFIMPAR och att Kärringmossen idag är ett avfallscenter. I regionen sköter HRM (HRS) avfallshanteringen.

Sorti tar gratis emot avfall från hushållen. Bygg-, gips- och träavfall kostar ca 5 euro.

Rinki:s kärl vid Kasabergsvägen och vid VR:s parkering – borde tömmas oftare.

Knektbro ”varuhus” – återvinningscentral: Gratis avhämtning på dagen – på kvällen kostar det c:a 39 €.

HRS – sorteringsanvisningar finns på nätet, se HÄR

BS

Insamlingspunkrerna i Grankulla finns HÄR

 

Vår otroliga skrivtolk Viola Sundvik

 

Foto Peter Slotte

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet 1.10.2019

Professor emeritus Jan Sundberg: ”Skärgårdens utveckling och avveckling”

Ett välbesökt tisdagsmöte fick valuta för besöket då prof. Sundberg  med humor berättade om skärgårdens ut- och avveckling. Han gick direkt till tidningen RoHit, vars grundare och chefredaktör han är. I årets nummer konstaterar han i ledaren, att det behövs mera ”Jävlar anamma” för att motarbeta avfolkningen.

Efter kriget fanns det flickor som arbetsreserv. De anställdes som hembiträden i familjer. Pojkarna drog till  sjöss – fick se världen och gjorde karriär. Under åren 1965-1975 sjönk befolkningsantalet i delar av skärgården med upp till 70%. Många av dem flyttade tillbaka som pensionärer men trots att det idag är klimatsmart att bo i skärgården och man har hjälp av alla moderna kommunikationer – går befolkningsantalet totalt på minus.

Han tog också upp språkfrågan: större delen inflyttade sommargäster är idag finskspråkiga och kanske inte kommit för att lära sig svenska. På Åland är situationen en annan – hit åker studerande uttryckligen för att lära sig svenska. Man kunde kalla det ”språkbad”.

Prof. Sundberg konstaterar avslutningsvis att dagens journalister inte ger sig tid att resa runt i samhället och skärgården. Det kan man inte säga om prof. Sundberg, som brinner för sin skärgård. BS

 

Dagens talare Jan Sundberg

Jarl Åkerlund informerar om konserten i Kyrkslätt

Lasse Koivu är föreslagen till Årets pensionär

En del av publiken

Fotograf Carl-Christer Nikander

________________________________________________________________________

Utfärd till Meyers skeppsvarv i Åbo 18.9.2019

Det var ett glatt sällskap pensionärer från GSP som bänkade sig i den abonnerade bussen till Åbo.  Under resan blev vi underhållna av Arne Baltscheffsky som mycket initierat berättade om vakuumtoalettens intressanta utveckling – en riktig skithistoria! Vakuumtoaletten finns ju numera i varje fartygshytt.

Vår första anhalt var det maritima centret Forum Marinum, där vi började med morgonkaffe på restaurang Göran. Sedan följde en guidad tur i skeppsbyggandets historia under ledning av Charlotte von Haartman, som visste det mesta om sjöfart, fartyg, bygdeseglation, stålets uppkomst o.s.v.

Bussen tog oss därefter till Meyers varv, känt för att bygga stora lyxiga kryssningsfartyg. Costa Smeralda är nästan klart för leverans (första gången varvet missar leveransdatum med en månad), följande fartyg Mardi Gras ligger redan i torrdocka. Orderboken är fylld åtminstone till 2025.

Det var en lyckträff att tyska Meyer tog över varvet i Åbo 2014. Meyervarvet har i dag över 2000 anställda och otaliga till som jobbar för underleverantörerna. Varvsområdet är 144 hektar stort, enbart till parkeringen går 4 hektar. Iklädda hjälm fick vi kliva av bussen för en stund, men till följd av säkerhetsbestämmelser inte komma riktigt nära fartygen.

Vi åkte tillbaka till Forum Marinum där en god lunchbuffet väntade på oss i restaurang Göran. Borden var placerade intill författaren Göran Schildts vackert restaurerade segelbåt Daphne.

Den var en mycket lyckad utfärd - stort tack till Benita Sundström för de fina arrangemangen.

(gl-s)

 

Fotograf Anders Svartbäck: 

 

 

 

 

Fotograf Carl-Christer Nikander:

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 17.9.2019

Minister Pär Stenbäck besökte 17.9.2019 vårt tisdagsmöte och berättade om ”den bräckliga demokratin”. Enligt honom tar vi medborgare demokratin som en självklar sak i livet, men på många håll är den dock under attack. De politiska partierna har i många fall stelnat i sina former och fjärmat sig från medborgarna. Fostran om demokratin och dess betydelse borde ges en starkare roll i skolorna, eftersom det är viktigt att de unga skall förstå värdet av demokrati. För att stärka förtroendet för demokratin kunde man experimentera med valda ”medborgarråd” som skulle ha möjlighet att påverka kommande politiska beslut. ”Pärre” Stenbäck har senaste år publicerat boken ”Demokratin under hot”. 

 

 

Fotograf: Henrik Bremer

_______________________________________________________________________

Tisdagsmötet 3.9 på Villa Junghans

Konstnärliga ledaren Jan Söderblom berättade kort om Grankulla musikfests program

 

STADSDIREKTÖR CHRISTOFFER MASAR INFORMERADE OM AKTUELLT I GRANKULLA

Vi började höstterminens första tisdagsmöte med allsång – Grankulla pensionärers egen sång. Därefter informerades om aktuellt, bl.a. om det nyss utsända programmet för höstterminen. Jan Söderblom berättade om den kommande musikfesten i Grankulla.

Stadsdirektör Christoffer Masar informerade om aktuella frågor i staden. Vi har nu drygt 9600 invånare, nya bostäder byggs och arbetslösheten har sjunkit till cirka 5 %. Ekonomin har utvecklats positivt 2018, men tyvärr verkar årets resultat bli negativt. Staden ämnar vidhålla lägsta möjliga skatt på fastigheter, men det verkar som att markvärdet kommer att höjas och därmed leda till högre fastighetsskatt. Grankulla medverkar energiskt för att den nya landskapsorganisationen skall medföra möjligast små nackdelar för Grankulla. Anförandet följdes av ett otal frågor och kommentarer, förslag. Deltagarna var mycket nöjda med besöket. 

 

Fotograf Anders Svartbäck

________________________________________________________________________