GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförandens spalt

 Filip Hamro-Drotz

VI SKALL FÖRNUFTIGT TRÄFFAS OCH RÖRA PÅ OSS

Under Corona-epidemin har äldre ombetts att vara försiktiga - men samtidigt förordats att röra på sig och upprätthålla sociala kontakter. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
21.05.2020 kl. 08:28

BETYDELSEN AV SOCIAL SAMVARO - VEM KAN DU GLÄDJA?

Det är fel att media poängterar betydelsen av social isolering i samband med Corona-epidemin. Tvärtom! Social samvaro är av största betydelse för att dämpa känslan av isolering.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
17.04.2020 kl. 14:40

CORONA-VIRUSET: INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM!

Smittorisken av det farliga Corona-viruset kräver extra försiktighet av oss pensionärer, äldre ombeds att söka isolering. Därför är det viktigt att även vi försöker göra en insats för ingen skall lämnas ensam!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
21.03.2020 kl. 09:29

UTMANING: "REKRYTERA EN NY MEDLEM!"

Som föreningens ordförande utmanar jag medlemmarna att rekrytera (åtminstone) en ny medlem.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
24.02.2020 kl. 13:47

GSP:S "AKTIVT ENGAGERADE MEDLEMMAR"

GSP:s sk. "aktivt engagerade" medlemmar träffades och planerade verksamheten och programmet. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
22.01.2020 kl. 10:57

GOD JUL! Tack för 2019 - nu blickar vi mot 2020.

År 2019 lider mot sitt slut. Året har i GSP varit fyllt med gemensamma upplevelser. Nu sänker sig julfriden och vi blickar efter julen mot 2020. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
21.12.2019 kl. 10:15

Höstmötet: Vi ser mot 2020 - GSP 45!

Vårt höstmöte hölls den 26 november. Vi beslöt om hur GSP firar sitt 45-års jubileum. Vi ser mot det och styrelsen har några nya medlemmar.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
08.12.2019 kl. 14:36

GSP:S HOBBYGRUPPER ÄR EN TILLGÅNG

Inom Grankulla svenska pensionärer verkar sjutton hobbygrupper. De är en verklig tillgång åt medlemmarna, som har möjlighet att enligt eget intresse delta i aktiviteterna.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
30.10.2019 kl. 10:19

Vi har ett digert höstprogram!

Bästa GSP-medlemmar. En härlig sommar håller på att övergå till höst. Vi Grankulla svenska pensionärer har mycket att se fram emot - GSP bjuder på ett digert och intressant program. Kom med!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
02.09.2019 kl. 14:24

EU BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

Europaparlamentsvalet har hållits. Valet har aktualiserat hur mycket EU berör även oss pensionärerLäs mera »
Filip Hamro-Drotz, ordförande
27.05.2019 kl. 19:27
Skriv siffran 4 med bokstäver: