GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförandens spalt

 Filip Hamro-Drotz

Mot ljusare tider!

Tänk att få vakna tidigt en morgon, se hur våren har i naturen gjort ett språng. Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra fågeln i lunden sjunga sin sång...Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.05.2021 kl. 11:49

Kommunalvalet: Våra förväntningar på dem som väljs in i stadens beslutsorgan.

Vid det kommande kommunalvalet vill vi pensionärer att de som blir invalda åtar sig att verka för att Grankulla förblir ett levande samhälle och för att sporra ett aktivt och hälsosamt åldrande i Grankulla.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
04.03.2021 kl. 12:27

Nu gäller det!

Vårterminen för med sig utmaningar för oss pensionärer. Det är frågan om bristen på mötesutrymmen, coronavaccinationen och kommunalvalet. Jag vill sporra alla att vara aktiva. Vi går nog mot en ljusare tid. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
24.01.2021 kl. 08:33

Ta vara på varandra under jul- och nyårshelgen

År 2020 håller på att lida mot sitt slut. Nu ser vi fram emot en Fröjdefull Jul samt ett Bättre Nytt År 2021. Njut och visa respekt.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
14.12.2020 kl. 12:31

Pensionärerna behöver rabatt på reseavgiften i Helsingforsregionen

Helsingfors regions trafik (HRT) beviljade för några år sedan rabatt åt äldre vid resa i regionens kollektivtrafik. Enligt ett nyligen gjort beslut skulle den rabatten falla bort i praktiken. Det motsätter vi oss.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
07.11.2020 kl. 08:32

Delta i GSP:s höstprogram!

Trots att corona-pandemin inte avtar erbjuder GSP regelbundet program åt sina medlemmar, både möten, träffar och utfärder - även digitalt Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.10.2020 kl. 14:32

Vi skall pröva oss framåt!

GSP:s styrelse har förberett höstens program, som vi hoppas att skall intressera medlemmarna. Corona-pandemin har dock föranlett nedskärningar i verksamheten. Följ eventuella ändringar och delta varhelst det är möjligt för dig. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
28.08.2020 kl. 09:53

GSP vill vara nära sina medlemmar. Vi träffas snart - ser fram emot höstens program

Vi har nu högsommar. Vi har fått uppleva extremt varmt väder - men även storm och regn. Jag hoppas att medlemmarna har fått njuta av sommaren - och att ingen behöver känna sig ensam. Sommaren ger möjlighet till glädje med vänner och familj. GSP vill vara nära envar. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
12.07.2020 kl. 15:01

VI SKALL FÖRNUFTIGT TRÄFFAS OCH RÖRA PÅ OSS

Under Corona-epidemin har äldre ombetts att vara försiktiga - men samtidigt förordats att röra på sig och upprätthålla sociala kontakter. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
21.05.2020 kl. 08:28

BETYDELSEN AV SOCIAL SAMVARO - VEM KAN DU GLÄDJA?

Det är fel att media poängterar betydelsen av social isolering i samband med Corona-epidemin. Tvärtom! Social samvaro är av största betydelse för att dämpa känslan av isolering.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
17.04.2020 kl. 14:40
Skriv siffran 5 med bokstäver: