GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförandens spalt

 Filip Hamro-Drotz

Aktiv höst begynner

Efter den långa, heta sommaren har hösten börjat. Det kommer att bli en aktiv höst i GSP - vi erbjuder åt medlemmarna ett digert och varierande program.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.09.2021 kl. 09:07

Vi pensionärer i Grankulla får njuta av högsommaren.

Sommaren har bjudit på mycket sol och verkligt hett väder. Även vi pensionärer i Grankulla har fått njuta av vädret trots den ändlösa hettan. Drygt 30 medlemmar samlades den 13.juli till sommarcafe och meningen är att sådant skall ordnas även i augusti. Vädret ändras nog i något skede - det blir svalare och mörkare när hösten närmar sig så småningom. Njut av sommaren!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
23.07.2021 kl. 16:46

Pensionärerna påverkar stadens beslutsfattare

GSP har tillsammans med sin finskspråkiga systerorganisation KSS framfört pensionärernas intressen inför kommunalvalet. Vi utgör en betydande del av de röstberättigade.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
01.06.2021 kl. 08:37

Mot ljusare tider!

Tänk att få vakna tidigt en morgon, se hur våren har i naturen gjort ett språng. Tänk att få vakna tidigt en morgon, höra fågeln i lunden sjunga sin sång...Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.05.2021 kl. 11:49

Kommunalvalet: Våra förväntningar på dem som väljs in i stadens beslutsorgan.

Vid det kommande kommunalvalet vill vi pensionärer att de som blir invalda åtar sig att verka för att Grankulla förblir ett levande samhälle och för att sporra ett aktivt och hälsosamt åldrande i Grankulla.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
04.03.2021 kl. 12:27

Nu gäller det!

Vårterminen för med sig utmaningar för oss pensionärer. Det är frågan om bristen på mötesutrymmen, coronavaccinationen och kommunalvalet. Jag vill sporra alla att vara aktiva. Vi går nog mot en ljusare tid. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
24.01.2021 kl. 08:33

Ta vara på varandra under jul- och nyårshelgen

År 2020 håller på att lida mot sitt slut. Nu ser vi fram emot en Fröjdefull Jul samt ett Bättre Nytt År 2021. Njut och visa respekt.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
14.12.2020 kl. 12:31

Pensionärerna behöver rabatt på reseavgiften i Helsingforsregionen

Helsingfors regions trafik (HRT) beviljade för några år sedan rabatt åt äldre vid resa i regionens kollektivtrafik. Enligt ett nyligen gjort beslut skulle den rabatten falla bort i praktiken. Det motsätter vi oss.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
07.11.2020 kl. 08:32

Delta i GSP:s höstprogram!

Trots att corona-pandemin inte avtar erbjuder GSP regelbundet program åt sina medlemmar, både möten, träffar och utfärder - även digitalt Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.10.2020 kl. 14:32

Vi skall pröva oss framåt!

GSP:s styrelse har förberett höstens program, som vi hoppas att skall intressera medlemmarna. Corona-pandemin har dock föranlett nedskärningar i verksamheten. Följ eventuella ändringar och delta varhelst det är möjligt för dig. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
28.08.2020 kl. 09:53
Skriv siffran 10 med bokstäver: