GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförandes spalt

 Filip Hamro-Drotz

Vi har ett digert höstprogram!

Bästa GSP-medlemmar. En härlig sommar håller på att övergå till höst. Vi Grankulla svenska pensionärer har mycket att se fram emot - GSP bjuder på ett digert och intressant program. Kom med!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
02.09.2019 kl. 14:24

EU BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

Europaparlamentsvalet har hållits. Valet har aktualiserat hur mycket EU berör även oss pensionärerLäs mera »
Filip Hamro-Drotz, ordförande
27.05.2019 kl. 19:27

EU-VALET BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

EU-valet hålls snart. Vi pensionärer har medverkat i byggandet av dagens öppna Europa, som nu står inför stora utmaningar.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
09.05.2019 kl. 06:29

GSP:s hobbygrupper är aktiva - de kan få bidrag

Sexton hobbygrupper verkar inom GSP. Deras verksamhet är viktig och givande - största delen av deltagande i GSP:s verksamhet sker just i hobbygrupperna. Styrelsen har anmodat grupperna att ansöka om ekonomiskt bidrag. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
06.03.2019 kl. 16:26

Vårterminen bjuder på program åt envar

Det nya året har börjat och Grankulla svenska bjuder på ett digert progam åt sina medlemmarLäs mera »
Filip Hamro-Drotz
26.01.2019 kl. 10:23

Tack för 2018 - höstmötet blickar mot 2019

År 2018 har varit lyckat i GSP. Höstmötet blickade mot det nya året, mot nya gemensamma upplevelser.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
31.12.2018 kl. 14:29

GSP:s motto: Trivsel, närhet, trygghet

Vi pensionärer i Grankulla betonar betydelsen av trivsel, närhet och trygghet. Dessa är av stor betydelse för vårt liv i Grankulla. Hur kan de förstärkas?Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
02.11.2018 kl. 08:59

Pensionärernas samarbete i södra Finland

Svenska pensionärsförbundet SPF har över 20.000 medlemmar och 78 medlemsföreningar. I södra Finland överväger man hur samarbetet kunde förbättras. En egen regional förening?Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.10.2018 kl. 14:10

Vi har ett digert höstprogram - kom med!

Under hösten kommer vi att bjuda på ett digert program, som säkert är till glädje för medlemmarna. Kom med till angenäm samvaro och nya upplevelser!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
06.09.2018 kl. 11:13

Trevlig sommar! Ekonomiskt bidrag till GSP-verksamhet.

Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att täcka utgifter för GSP-verksamhet. Ha en skön sommar!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
24.06.2018 kl. 07:11
Skriv siffran 7 med bokstäver: