GSP Grankulla svenska pensionärer

Utfärd till Meyers skeppsvarv i Åbo

18 September 2019 kl. 08.15–18.00

Antal platser: 45

Pris:  68,00 euro   -   i priset ingår:  buss, kaffe med dopp, guidningar och skärgårdslunch.  Anmälning och betalning senast 3.9.2019 under ref.nr. 19114. Läs mera på Resor/Utfärder