GSP Grankulla svenska pensionärer

     Släktforskargruppen

Ledare är Agneta Lindevall 040 540 9452 agneta.lindevall(at)gmail.com

Nya medlemmar är välkomna.

________________________________________________________________________

Släktforskarna håller paus p.g.a. coronan.

________________________________________________________________________

Träffen i Villa Junghans bibliotek 27.10.2020

Tor Ahlstedt höll föreläsning om sin egen släktforskning. Han använder Legacy programmet och visade hur mångsidigt det är. Som socker på tårtan visade han hurudana släktrullor man kan få utprintade på Helsingfors nya bibliotek Odet.
Närvarande 7 intresserade både gruppmedlemmar och gäster.

________________________________________________________________________

Ulla Bäck, Siv Kindstedt, Agneta Lindevall, Berel Evers, Iris Sveholm och Anna-Greta Liljeroth

Den 2.10.2020 fotograferade Anders Stenbäck oss utanför villa Junghans för GSP jubileums skriften.
De flesta medlemmar kunde komma till fotograferingen. Efteråt stod gruppen länge på gården och pratade, det är tryggare att träffas ute i coronatider.

_____________________________________________________________________________________

Den 18 februari träffades GSP släktforskare i Villa Junghans bibliotek

Vi har nu ny tid och dag för våra möten. Klockan 11.00 och tisdag före tisdagsmötet, alternerande tisdagar med IT träff.

Vi fick en ny medlem. Varmt välkommen A-G.L.

Anförande

B. E. höll anförande om hur han med sin hustru har forskat i deras släkter. Allt började från 2 släkttavlor och funderingar runt dem. Hur hade dessa anfäder levt? Under vilka omständigheter etc. Det gällde att få mera ut av släktforskningen än bara namn och datum.

Först beslöt paret E. att välja ut 4 släktgrenar, 2 från hustruns sida och 2 från mannens sida. Sidogrenar togs inte med. De få släktingar från de äldre generationerna som fanns kvar blev intervjuade. Dessa historier blev sedan verifierade genom faktaupplysningar från olika källor. Källor kunde vara lokalhistorik, gamla kartor, bouppteckningar, matriklar, dagboksanteckningar etc.

Dessutom ska man öva sig i att läsa gammal text, eller gå en kurs; läsa innehållsförteckningar och angivna källor. B. gav oss dessutom en A4 på stödlitteratur och var man kan hitta litteratur. Tack B. det var mycket intressant.

Efter anförandet diskuterade vi ännu vårt medlemsskap i Nyländsk släktforskning.

Om möjligt deltar vi i Raseborgs släktforskares utfärd till Skarpkulla museum i maj.

Agneta

________________________________________________________________________

GSP släktforskarnas besök till Helsingfors stadsarkiv den 15 november 2019

Med denna gång:

  • Ulla Bäck
  •  Siv Kindstedt
  •  Iris Sveholm
  •  Agneta Lindevall

Arkivet har öppet måndag till onsdag klockan 8:00-16:00 och torsdag klockan 8:00-18:00 för forskning av dokument som inte finns digiterade på webben. Man ska beställa tid och dokument via webben senast föregående dag före klockan 15:00. Dejouren vid entre`n har materialet och hjälper till.

Dokument finns ända från 1721. Dokument före 1920 förvaras permanent. De flesta är officiella men det finns sekretessbelagd information. Det är i allmänhet material som gäller sjukdom eller socialhjälp. 50 år efter personens död kan man få forska i uppgifterna.

På webbsidan www.sinettiarkisto.fi  finns alla arkiv uppräknade. Bl. a. 500 olika privata arkiv.

Webben har uppgifter på svenska men mera innehåll på finska.

Förvaringsutrymmen håller på att ta slut, men å andra sidan digiteras de flesta nya arkivmaterial genast så det kommer inte så mycket pappersmaterial mera.

Grupper som besöker arkivet är främst släktforskare och historiestuderande.

Stort tack för den dedikerade guidningen av ledande experten Merja Aartolahti. Vi fick även se de stora förvaringslagren i källaren. Besöket var mycket intressant och informativt.

________________________________________________________________________

GSP släktforskargruppens möte 18.10.2019

Med denna gång: 

  •  Iris Sveholm
  •  Siv Kindstedt
  •  Ulla Bäck
  •  Agneta Lindevall

Ulla höll föredrag om begreppet kusin. Kusiner har 50% gemensamma gener.

I Finland har vi följande indelning av släktleden:

1 generationen= syskon

2                    “                     = kusin

3                    “                     = småkusin

4                    “                     = syssling

5                    “                     = 5e kusin

6                    “                     = 6e kusin

 

I Sverige har man följande indelning av släktleden:

1 generationen = syskon

2                    “                       = kusin        eller 2 männing

3                    “                       = syssling    eller 3 männing

4                    “                       = brylling     eller 4 männing

5                    “                       = pyssling    eller 5 männing

6                    “                       = trassling   eller 6 männing

 

I England gäller  cousin om alla släktingar efter syskon generationen.

 

Ulla talade också om föremåls proveniens. Det är frågan om ett kärt eller viktigt

föremål. Det kan ha tillhört en kär person.  Man ska skriva ner föremålets historia.

Information.

_______________________________________________________________________