GSP Grankulla svenska pensionärer

     Släktforskargruppen

Ledare är Agneta Lindevall 040 540 9452 agneta.lindevall(at)gmail.com

Nya medlemmar är välkomna.

________________________________________________________________________

GSP släktforskarnas möte 17.3.2020 är inhiberat på grund av pandemin.

Agneta Lindevall

________________________________________________________________________

Den 18 februari träffades GSP släktforskare i Villa Junghans bibliotek

Vi har nu ny tid och dag för våra möten. Klockan 11.00 och tisdag före tisdagsmötet, alternerande tisdagar med IT träff.

Vi fick en ny medlem. Varmt välkommen A-G.L.

Anförande

B. E. höll anförande om hur han med sin hustru har forskat i deras släkter. Allt började från 2 släkttavlor och funderingar runt dem. Hur hade dessa anfäder levt? Under vilka omständigheter etc. Det gällde att få mera ut av släktforskningen än bara namn och datum.

Först beslöt paret E. att välja ut 4 släktgrenar, 2 från hustruns sida och 2 från mannens sida. Sidogrenar togs inte med. De få släktingar från de äldre generationerna som fanns kvar blev intervjuade. Dessa historier blev sedan verifierade genom faktaupplysningar från olika källor. Källor kunde vara lokalhistorik, gamla kartor, bouppteckningar, matriklar, dagboksanteckningar etc.

Dessutom ska man öva sig i att läsa gammal text, eller gå en kurs; läsa innehållsförteckningar och angivna källor. B. gav oss dessutom en A4 på stödlitteratur och var man kan hitta litteratur. Tack B. det var mycket intressant.

Efter anförandet diskuterade vi ännu vårt medlemsskap i Nyländsk släktforskning.

Om möjligt deltar vi i Raseborgs släktforskares utfärd till Skarpkulla museum i maj.

Agneta

________________________________________________________________________

Släktforskarna hade möte 31.1.2020 i Villa Junghans bibliotek.

Närvarande: Ulla, Tor, Iris, Siv och undertecknad.

 • Vi tittade på den nya webbsidan Nyländskt släktforskarsamarbete, där vi är medlemmar. Klicka på genealogi.webbhuset.fi så kommer du till sidan. Bara Grani, Helsingfors, Raseborg och Sjundeå har sina hemsidor uppdaterade vid detta tillfälle.
 • Diskussion om vårens program.
 • 18 februari håller Bertel föredrag om stödlitteratur för släktforskare. Klockan 11 i Villa Junghans bibliotek.
 • 17 mars har Ulla föredrag om arkivering av papper och fotografier. Klockan 11 i Villa Junghans bibliotek.
 • I april besöker vi Riksarkivet. Närmare datum öppet.
 • Vår bokanskaffning “Sanasto sukututkijoille” skall finnas i vår bokhylla och ett häfte anskaffas där man själv får anteckna bokens namn, låntagarens namn och lånedatum samt inlämningsdatum.
 • Allmän diskussion

Agneta

________________________________________________________________________

GSP släktforskarnas besök till Helsingfors stadsarkiv den 15 november 2019

Med denna gång:

 • Ulla Bäck
 •  Siv Kindstedt
 •  Iris Sveholm
 •  Agneta Lindevall

Arkivet har öppet måndag till onsdag klockan 8:00-16:00 och torsdag klockan 8:00-18:00 för forskning av dokument som inte finns digiterade på webben. Man ska beställa tid och dokument via webben senast föregående dag före klockan 15:00. Dejouren vid entre`n har materialet och hjälper till.

Dokument finns ända från 1721. Dokument före 1920 förvaras permanent. De flesta är officiella men det finns sekretessbelagd information. Det är i allmänhet material som gäller sjukdom eller socialhjälp. 50 år efter personens död kan man få forska i uppgifterna.

På webbsidan www.sinettiarkisto.fi  finns alla arkiv uppräknade. Bl. a. 500 olika privata arkiv.

Webben har uppgifter på svenska men mera innehåll på finska.

Förvaringsutrymmen håller på att ta slut, men å andra sidan digiteras de flesta nya arkivmaterial genast så det kommer inte så mycket pappersmaterial mera.

Grupper som besöker arkivet är främst släktforskare och historiestuderande.

Stort tack för den dedikerade guidningen av ledande experten Merja Aartolahti. Vi fick även se de stora förvaringslagren i källaren. Besöket var mycket intressant och informativt.

________________________________________________________________________

GSP släktforskargruppens möte 18.10.2019

Med denna gång: 

 •  Iris Sveholm
 •  Siv Kindstedt
 •  Ulla Bäck
 •  Agneta Lindevall

Ulla höll föredrag om begreppet kusin. Kusiner har 50% gemensamma gener.

I Finland har vi följande indelning av släktleden:

1 generationen= syskon

2                    “                     = kusin

3                    “                     = småkusin

4                    “                     = syssling

5                    “                     = 5e kusin

6                    “                     = 6e kusin

 

I Sverige har man följande indelning av släktleden:

1 generationen = syskon

2                    “                       = kusin        eller 2 männing

3                    “                       = syssling    eller 3 männing

4                    “                       = brylling     eller 4 männing

5                    “                       = pyssling    eller 5 männing

6                    “                       = trassling   eller 6 männing

 

I England gäller  cousin om alla släktingar efter syskon generationen.

 

Ulla talade också om föremåls proveniens. Det är frågan om ett kärt eller viktigt

föremål. Det kan ha tillhört en kär person.  Man ska skriva ner föremålets historia.

Information.

_______________________________________________________________________

Vi började hösten med möte på Villa Junghans 20.9.2019

Främst diskuterade vi höstens program och Bertel Evers hjälpte Iris Sveholm med datorn.

________________________________________________________________________

Släktforskargruppen hade möte på Villa Junghans 13.5.2019

Vi var sju aktivt intresserade av släktforskning på olika stadier som träffades första gången. Några var helt nybörjare och andra var mycket långt hunna i sin forskning.

De erfarna forskarna delade frikostigt med sig av sin gedigna kunskap till stor glädje för oss nybörjare.

________________________________________________________________________