GSP Grankulla svenska pensionärer

Pilates

 

________________________________________________________________________

I wikipedia beskrivs pilates såhär:

Pilates är en träningsform som utmärks av långsamma rörelser samt en strävan efter harmoni, såväl själslig som kroppslig. Pilates skapades i början av 1900-talet av tysken Joseph Pilates. Joseph Pilates var verksam i USA och träningsformen är också utbredd i Nordamerika, men har även blivit vanlig i Sverige.[1] Han kallade själv träningsformen The Art of Contrology vilket syftar på vikten av precision och koncentration som ett sätt att kontrollera musklerna.

Pilates är en träningsmetod som kombinerar styrketräningstretchning och yoga. Pilates handlar mycket om tankekraft. Pilates kan vara, till skillnad från vad många tror, väldigt fysiskt krävande om det görs på rätt sätt. Pilates-rörelserna ska utföras långsamt. Vid varje övning tränas flera muskelgrupper samtidigt.

GSP ordnar i samarbete med Folkhälsan i Grankulla pilatesträning för sina medlemmar varje vecka, tisdagar kl 16-17, under Anita Lindströms ledning. Vi träffas på Villa Junghans nya sida. Deltagarantalet är 12 – 17 personer per gång. Totalt har 21 personer deltagit, dock inte samtidigt. En gympamatta behöver man ha med sig men pilates-erfarenhet är inte nödvändig. Det lönar sig dock att beakta att man under träningen upprepat lägger sig på golvet och stiger upp igen.

Välkomna med, åtminstone för att pröva. Villa Junghans nya sal rymmer nog fler deltagare.

Gruppen koordineras av Clara Gustafsson: 
mejl: claramaria@wippies.fi, tfn: 050 339 6044.