GSP Grankulla svenska pensionärer

IT-Windows 10-kurs

okt. 2018

======================

IT-stödgruppen 

Gruppen sammankommer ca. en gång i månaden.

Från vänster Utti A., Clas B., Lotta M., Mona B. och Kaj K.

 

Drop-in verkstaden är tillägnad speciellt de medlemmar som inte har egna datorer eller kunskap i IT. Drop-in verkstaden är öppen samma tisdagar, som GSP har tisdagsmöte, kl. 10–12.30 på Villa Junghans gamla sidan i biblioteket. I verkstaden finns det en eller flera  IT-stödpersoner, samt några datorer och pekplatta (I-pad). På detta sätt ges vägledning till att sköta e-post, betalningar av räkningar, användning av Google osv. Mona Bergring är en av Drop-in instruktörerna tillsammans med Kaj.

 

SPFs IT-webbsida för seniorer,

klicka ovan och läs.

 

Video 1:

 

Video 2:

 

Video3:

 

Video 4:

 

Video5: