GSP Grankulla svenska pensionärer

IT-stöd 25.2.2019

Från vänster Kaj Kankaanpää, Clas Berggring, Mona Bergring, Lotta Markelin och Utti Ahlroth.

 

 

IT-stödgruppens 10 år firades i Helsingfors nya centrum-bibliotek Ode 25 februari 2019

Arbetsgruppen grundades i februari 2009 för att fungera som stöd åt GSPs webbmaster i hans tunga värv som IT-inspiratör. Samtliga fem medlemmar (Ursula Ahlroth, Mona o Clas Bergring, Kaj Kankaanpää och Lotta Markelin) ställde upp i biblioteket för att fördjupa sig i vad allt som bjuds i teknisk väg i detta nya litteraturens hus. Biblioteket lånar ut ett stort antal datorer via netplatsen varaamo.hel.fi och vid behov hjälper kunnig personal vid introduktionen. Vi förvånades över alla dessa medborgare som överallt i huset denna måndag föreföll att jobba flitigt med sina (eller husets) datorer, ofta kopplade till det öppna Ode-nätet Stadinetti. De datatekniska hjälpmedlens mångsidighet som bjuds ut i den nya tidens bibliotek imponerar och överraskar verkligen:

- högeffektivt och snabbt övervakningssystem för utlåning, anskaffning och återlämning av litteratur, filmer, noter och spel

- Bokhimlen omfattar ett stort urval verk på nästan 20 språk

- jättestora kopieringsmaskiner för bilder och gardiner

- 3D-printers, för förverkligande av tredimensionella produkter

- ett stort antal stora symaskiner

- lekparken Loru bjuder in barn och föräldrar att leka tillsammans

- i Stadsverkstaden kan man skapa nytt och återbruka gammalt

- spellokaler med virtuell verklighet finns också i Ode

- EU@Ode håller intresserade uppdaterade om dagsaktuella ärenden i EU

- Ode tillämpar och förverkligar devisen Jämlikhet, Respekt, Trivsel och Löfte på ett konkret och imponerande sätt.

- lunchbuffet á € 12.- serveras på restaurangen i bottenvåningen

 

In fidem Clas

======================

IT-Windows 10-kurs

okt. 2018

======================

IT-stödgruppen 

Gruppen sammankommer ca. en gång i månaden.

Från vänster Utti A., Clas B., Lotta M., Mona B. och Kaj K.

 

Drop-in verkstaden är tillägnad speciellt de medlemmar som inte har egna datorer eller kunskap i IT. Drop-in verkstaden är öppen samma tisdagar, som GSP har tisdagsmöte, kl. 10–12.30 på Villa Junghans gamla sidan i biblioteket. I verkstaden finns det en eller flera  IT-stödpersoner, samt några datorer och pekplatta (I-pad). På detta sätt ges vägledning till att sköta e-post, betalningar av räkningar, användning av Google osv. Mona Bergring är en av Drop-in instruktörerna tillsammans med Kaj.

 

SPFs IT-webbsida för seniorer,

klicka ovan och läs.

 

Video 1:

 

Video 2:

 

Video3:

 

Video 4:

 

Video5: