GSP Grankulla svenska pensionärer

Vinjettenbilden: svarthakedoppingar, Finno

GSP-Klang, kören

 

Sammankommer måndagar kl. 10.00 iGrankulla kyrka

 

Gruppledare Bengt Ohls,

tfn 0400840 445, bengt.ohls@gmail.com

 

Körledare är kantor Barbro Smeds