GSP Grankulla svenska pensionärer

Vinjettenbilden: svarthakedoppingar, Finno

________________________________________________________________________

Manskören GSP Klang

Övningstiden är måndagar 10.30-12.00 Grankulla kyrka/Villa Breda.

Gruppledare är Bengt Ohls (tel 040 084 0445), med Bobi Lindroos (tel 050 523 6799) som assistent.

 

Manskören GSP Klang grundades 2009 och består nu av 25 sångare som sedan 2010 leds av director cantus Barbro Smeds. Vi övar i regel varje måndag i Grankulla kyrka kl. 10.30-12. Normala år uppträder vi ca 12-14 gånger, i huvudsak i samband med Grankulla Svenska Pensionärers och Grankulla Svenska Församlings aktiviteter såsom resor, Minnesstunden, Födelsedagsfesten, Självständighetsdagen, Julkyrkans grötfest och fyra Jultablåer för förskolebarnen.

Vartannat år deltar kören i Svenska Pensionärsförbundets Pangsångfest (dock uppskjuten p.g.av corona 2021 och 2022), en mäktig manifestation av finländsk sångarglädje med upp till 500 sångare. Dessutom deltar vi i juni i år i en ännu mäktigare finlandssvensk sångfest Festival 22 i Helsingfors med över 2000 anmälda sångare. Vi har även uppträtt på resor och tillsammans med andra körer. GSP Klang är sedan 2020 medlem i Finlands Manssångarförbund och Finlands Svenska Sång-och Musikförbund.

Klang är en trivselgrupp för sångare både med och utan tidigare erfarenhet av körsång. För oss är sitsar inte ett främmande begrepp. Övningarna är mycket välbesökta. Trots det tar vi med öppna armar emot nya sångintresserade.
Ta kontakt! Gruppledare är Bengt Ohls (tel 040 084 0445), med Bobi Lindroos (tel 050 523 6799) som assistent.