GSP Grankulla svenska pensionärer

GSP:s Fotoklubb

________________________________________________________________________

Bedömning av Fotoparad GRÅTT

Nästa vecka, torsdagen den 13 februari kl. 13:30 startar bedömningen av Fotoparaden med temat GRÅTT. Domare är Ghita Thomé. Vi samlas i Villa Bredas kabinett intill stora matsalen. En kalibrerad monitor används för bildvisningen. Alla hjärtligt välkomna.

________________________________________________________________________

Nästa Fotoparad har fått temat GRÅTT

Hej alla,
nästa Fotoparad har fått temat GRÅTT. Här öppnas många möjligheter till
motiv både från skog och från urbana miljöer och mycket annat. Sista
inlämningsdagen är 19.1.2020.
Starta redan nu med att välja ut bilder och framför allt fotografera!
Med vänlig hälsning
Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Regler för Fotoparaden

  •  Varje fotograf får sända in två bilder i två separata e-postmeddelanden till en given e-postadress, den nya är ”gspfotoklubb@gmail.com”. Om bilderna är fler minskar arbetsgruppen antalet till två. Besked ges till fotografen om ankomna bilder.

  • Bilderna skall namnges, dvs. en bildkod såsom tex. IMG1 skall ersättas med bildens namn. Bedömningen sker anonymt så att fotografens namn förblir obekant för bedömaren tills han/hon har avgett sitt utlåtande. Efter bedömningen kan bilderna ställas ut i Villa Junghans kaffehörna och/eller publiceras på GSP:s hemsida och Fotoklubbens Facebook gruppsida och då anges också fotografens och bildens namn.
  • Bilder som tidigare bedömts inom fotoklubben kan inte skickas in som nya bidrag.
  • Bilder som sänds in för bedömning kan levereras i bildens originalformat, dock så att bildstorleken inte får överskrida 25 Mb (e-postlådekrav). Bilderna bör alla skickas som separata e-postmeddelanden. Bilderna får beskäras. Bildformatet är .jpg.
  • Eftersom de bilder som deltagit i paraden publiceras på GSP:s hemsida bör de förminskas, så att liggande bilder har formatet 800 pixel (långsidan av bilden), stående bilder har dock långsidan 600 pixel. Denna modifiering kan göras på fotoklubbens försorg men kan också gärna göras av fotografen själv. De förminskade bilderna får skickas i ett och samma e-postmeddelande

 

Henrik Bremer

Ordförande

 

________________________________________________________________________

Styrgruppen för Fotoklubben från höger: Carl-Göran, Henrik, Peter, Inge, Christer och Anders

 

Deltag i månadens foto 

Varje månad ges ett tema. Din tolkning publicerar du på Fotoklubbens Facebook sida (Grankulla Svenska Pensionärers Fotoklubb). Reglerna är enkla: tolkningen är fri men bilden måste vara tagen under den givna månaden. För att kunna publicera din bild bör du ansöka om medlemskap i den slutna facebook gruppen. På frågor svarar ordförande Henrik Bremer: henrik.bremer(åt)kolumbus.fi .

Kom med förslag till logo för fotoklubben. Logon bör innehålla texten GSPs Fotoklubb, bilden får vara svartvit eller i färg. Fotoklubbens styrgrupp väljer vinnande förslag i april-maj.

 Skicka förslagen till Henrik Bremer e-mail: henrik.bremer(åt)kolumbus.fi

________________________________________________________________________

UTVECKLA DITT FOTOINTRESSE MED OSS!

     Fotoklubben i Grankulla svenska pensionärer