GSP Grankulla svenska pensionärer

GSP:s Fotoklubb

________________________________________________________________________

Bedömningen av GSP:s Fotoklubbs Fotoparad sker den 17.10.2019 kl. 13:00 i Villa Bredas Musiksal

Bildvisningen sker med den stora 65 tums OLED TV:n i Musiksalen.

Bedömare är Paul Söderholm som kommer att visa alla de 31 bidragen och ge sitt utlåtande om de anonyma bilderna. Han kommer även att välja ut de åtta bilder som senare skrivs ut och hängs upp i Villa Junghans.

Alla välkomna med.

Henrik Bremer

________________________________________________________________________

GSP:s Fotoklubb arrangerar den 23.10.2019 kl. 13:00 i Musiksalen i Villa Breda ett tillfälle där det mest använda editeringsverktyget för digitala bilder Light Room presenteras

Föredragshållaren Peter Schulman, känd i AFK sammanhang, visar via den stora 65 tums OLED tv:n i musiksalen hur bilder nedladdas från kameran, hur de kan namnges för att lättare hitta dem senare och hur digitalbilder kan bildbehandlas för att uppnå maximalt resultat.

Deltagarna behöver inte ha varken dator eller Light Room mjukvara med till tillfället. Kursen lämpar sig för alla med intresse för bildbehandling så alla med fotointresse är välkomna. Ifall intresse finns kan vi överväga att ordna med en uppföljningskurs för att behandla egna bilder med Light Room..

Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Hej alla fotointresserade!

Nu är det dags att besluta vilka bilder som skall skickas till nästa Fotoparad med temat pensionärsliv!
Bidragen skall vara inskickade senast den 29.09.2019. Den nya inlämningsadressen är gspfotoklubb@gmail.com
De reviderade reglerna finns längre ner på sidan, läs dem noggrant!
Bedömningen sker i oktober varom vi meddelar senare.


Med vänlig hälsning
Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Regler för Fotoparaden

 •  Varje fotograf får sända in två bilder i två separata e-postmeddelanden till en given e-postadress, den nuvarande är ”fotoparadgsp@gmail.com”. Om bilderna är fler minskar arbetsgruppen antalet till två. Besked ges till fotografen om ankomna bilder.
 • Bilderna skall namnges, dvs. en bildkod såsom tex. IMG1 skall ersättas med bildens namn. Bedömningen sker anonymt så att fotografens namn förblir obekant för bedömaren tills han/hon har avgett sitt utlåtande. Efter bedömningen kan bilderna ställas ut i Villa Junghans kaffehörna och/eller publiceras på GSP:s hemsida och Fotoklubbens Facebook gruppsida och då anges också fotografens och bildens namn.
 • Bilder som tidigare bedömts inom fotoklubben kan inte skickas in som nya bidrag.
 • Bilder som sänds in för bedömning kan levereras i bildens originalformat, dock så att bildstorleken inte får överskrida 25 Mb (e-postlådekrav). Bilderna bör alla skickas som separata e-postmeddelanden. Bilderna får beskäras. Bildformatet är .jpg.
 • Eftersom de bilder som deltagit i paraden publiceras på GSP:s hemsida bör de förminskas, så att liggande bilder har formatet 800 pixel (långsidan av bilden), stående bilder har dock långsidan 600 pixel. Denna modifiering kan göras på fotoklubbens försorg men kan också gärna göras av fotografen själv. De förminskade bilderna får skickas i ett och samma e-postmeddelande

 

Henrik Bremer

Ordförande

 

________________________________________________________________________

Utfärd våren 2019

Fotoklubben var i Borgå på utfärd den 13 maj 2019.

________________________________________________________________________

 

Styrgruppen för Fotoklubben fr. Höger Carl-Göran, Henrik, Peter, Inge, Christer och Anders

 

Deltag i månadens foto 

Varje månad ges ett tema. Din tolkning publicerar du på Fotoklubbens Facebook sida (Grankulla Svenska Pensionärers Fotoklubb). Reglerna är enkla: tolkningen är fri men bilden måste vara tagen under den givna månaden. För att kunna publicera din bild bör du ansöka om medlemskap i den slutna facebook gruppen. På frågor svarar ordförande Henrik Bremer: henrik.bremer(åt)kolumbus.fi .

Kom med förslag till logo för fotoklubben. Logon bör innehålla texten GSPs Fotoklubb, bilden får vara svartvit eller i färg. Fotoklubbens styrgrupp väljer vinnande förslag i april-maj.

 Skicka förslagen till Henrik Bremer e-mail: henrik.bremer(åt)kolumbus.fi

________________________________________________________________________

 

Program för vårterminen 2019

 • Fotoparadens inlämnade bidrag med motivet Människan i arbete bedöms av Peter Pratsch, aktiv hobbyfotograf, onsdagen 13 februari 2019 i Villa Bredas Musiksal kl. 17-19. 33 bidrag har inlämnats.

 • Vårens Fotoparad har namnet ”Linjespel”. Inlämningen sker senast den 14 april och bedömningen sker i slutet av på månaden. Inlämning sker till fotoparadgsp@gmail.com

 • Planeringen av lämplig utbildning för inte så långt hunna fotografiintresserade fortgår. Om tidtabellen meddelas senare. För längre hunna planeras tematillfällen där bilder visas och kommenteras med hjälp av den fina 65 tums OLED TV:n i Villa Bredas Musiksal. Om datum och tidpunkt meddelas senare.

 • Upprop om formgivning av en logo för Fotoklubben är utlyst. På Fotoklubbens Facebook sida (Grankulla Svenska Pensionärers Fotoklubb) finns en beskrivning av vad som förväntas ingå. Uppropet riktas förstås primärt till GSP men även övriga bidrag beaktas. Fotoklubbens styrgrupp väljer det vinnande förslaget i april 2019. Förslagen skickas lämpligen till ”fotoparadgsp@gmail.com” eller henrik.bremer(åt)kolumbus.fi.

 • Fotoklubben har öppnat en Facebook sida, en sluten grupp dit GSP medlemmar kan ansöka/bli kallade att bli medlem. FB sidan ersätter inte övrig information på GSP webbplats eller via e-post utan ger ett komplement till dessa infokanaler. Tanken är också att arrangera månadsteman för intresserade fotografer där bilderna publiceras på FB-sidan av deltagarna själva. Kravet är här att bilden bör vara tagen under den givna månaden. Ingen bedömning ges utan meningen är att aktivera fotograferandet.

 • Musiksalen i Villa Breda, med 65 tums OLED TV för bildvisning, har bokats för Fotoklubbens räkning som följer. Aktiviteterna som arrangeras under dessa tillfällen meddelas senare.

 • Vårutfärd i maj inom närområdet och genomgång av fotona i september.

 • Höstens program publiceras senare men innehåller två Fotoparader.

 • Fotoklubbens styrelse är fr.o.m. början av detta år

Henrik Bremer, ordförande

Anders Svartbäck, Carl-Göran Karlsson, Christer Nikander, Inge Timgren, Kaj Kankaanpää och Peter Slotte.

________________________________________________________________________

 

 

UTVECKLA DITT FOTOINTRESSE MED OSS!

     Fotoklubben i Grankulla svenska pensionärer