GSP Grankulla svenska pensionärer

GSPs februari fotograf:

Nalle Valtiala

Drivved som skön konst

 

Varje månad presenterar vi en ny fotograf med sina fyra bilder.

======================

”RUNDA-BORDET MÖTET” - ETT FÖRSTÄRKT STYRELSEMÖTE, 22.1.2019

Styrelsen och hobbygruppsrepresentanterna sammankom 22.1.2019

 

De i GSP aktivt engagerade medlemmarna kallades till ett gemensamt möte 22.1.2019. i Villa Junghans. Styrelsen hade sammankallat till ett förstärkt styrelsemöte, även kallat ”runda-bordet möte”. Fyrtiofem medlemmar deltog för att närmast diskutera föreningens verksamhet och överväga eventuellt nya programinslag. Vi hörde information om hobby- och arbetsgrupperna, om deras verksamhet samt om praktiska frågor som kunde förbättras. Förutom programmet för våra egna medlemmar riktades uppmärksamheten även till vår intressebevakning samt sociala insats för äldre (närmast de som bor i Villa Breda).  (fhd) 

Fotograf: Henrik Bremer

====================

Hobbygruppslistan 1.2.2019

(tryck - läs och skriv ut här)