GSP Grankulla svenska pensionärer

GSP:s hobbygrupper är aktiva - de kan få bidrag

06.03.2019 kl. 16:26
Sexton hobbygrupper verkar inom GSP. Deras verksamhet är viktig och givande - största delen av deltagande i GSP:s verksamhet sker just i hobbygrupperna. Styrelsen har anmodat grupperna att ansöka om ekonomiskt bidrag.

Under 2018 var antalet besök vid GSP:s olika evenemang cirka 10.000 (!). Största delen av dessa skedde i hobbygrupperna - cirka 7000. Detta visar hur mycket hobbygruppernas aktiviteter engagerar våra medlemmar. Medlemmar som är intresserade av någon speciell aktivitet, t.ex. dans, spel, natur, vandring, debatt träffas vid olika tillfällen. Bra! Det är både andligt och fysiskt givande.

Envar medlem kan fritt komma till gruppernas träffar - ingen förhandsanmälan behövs.

Styrelsen vill stöda ekonomiskt hobbygrupperna, som har ombetts att ansöka om bidrag för gruppens utgifter. Sådant beviljas i mån av möjlighet.  

Filip Hamro-Drotz