GSP Grankulla svenska pensionärer

Trevlig sommar! Ekonomiskt bidrag till GSP-verksamhet.

24.06.2018 kl. 07:11
Du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att täcka utgifter för GSP-verksamhet. Ha en skön sommar!

GSP har erhållit på ansökan ekonomiskt understöd från staden och några stiftelser. Vi vill med hjälp av understöden speciellt sporra den egna verksamheten och stimulera medlemmarnas möjligheter och intresse att delta i den. Bidrag kan ansökas av styrelsen för utgifter för olika aktiviteter, t.ex. i hobbygrupperna -  för subventionering av kostnader för traktering, föredragshållare, transport, inköp etc. Föreslå gärna någon ny aktivitet som du tycker att GSP kunde ta med i sitt program.

Ansökningar och förslag sänds till ordförande senast den 30 juni.

Jag önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!

Filip Hamro-Drotz