GSP Grankulla svenska pensionärer

Pensionärernas samarbete över gränser

28.05.2018 kl. 11:19
GSP har en utmärkt egen verksamhet. Vi har också kontakt med pensionärer på annat håll - vilket är en utmärkt potential.

Vi i Grankulla upprätthåller en mycket aktiv och tilldragande verksamhet. Medlemmarna uppskattar detta, vilket ger oss vind i seglen för att fortsätta med verksamheten även framledes.

Pensionärerna har även möjlighet till samarbete "över gränserna". Ett aktuellt exempel är vårt initiativ i april att träffa ledningen för Esbos svenska pensioärer. Vi märkte hur mycket gemensamt vi har, samt hur mycket vi kan erbjuda varandra - föreningens medlemmar att delta varandras  program och vi kan också planera gemensamma programpunkter. Vi har nyligen blivit inbjudna t.ex. till ESP:s "Allsång på Glims" (6.6.) och teaterföreställning på Fallåker (Varsågoda!, 9.11.). Öppna kontakter och goda relationer med systerföreningar i Svenska pensionärsförbundet (SPF) är av stort värde - vi har möjlighet att träffa pensionärsföreningar i övriga Nyland, men även på andra håll i Finland. Vi kan känna samhörigheten. Jag deltog i medlet av maj i "Kvarkens Pensionärsparlament" i Vasa, och träffade cirka 170 pensionärer från Österbotten och Västerbotten. Ett glatt evenemang vilket även visade hur gemensamma våra intressen är, samt hur prima vi trivs tillsammans. Samverkan över gränserna på olika nivåer och håll kan man verkligen satsa på!

Filip Hamro-Drotz