GSP Grankulla svenska pensionärer

Denna karusell snurrar med 5 evenemang.

En bild är framme i ca. 8 sek.    Vänta och titta!

The One & Only Oscar Peterson

06.4.2018, kl. 10.30 - 17.00

Marion Petrecu, piano -  konserten är 2h lång.
Antal plaster: 49       Pris: 50,00 euro

Läs mera i kalender och anmäl dig där!

Musikalen Cats / Tampereen Teatteri

14.4.2018, kl. 14.30

Pris: 105,00 euro – i priset ingår lunch - kött/fisk (L.G) - på teatern före föreställningen.

Läs mera i kalender och anmäl dig där!

GSP Nyårslunch på Villa Junghans tisdag

09.01.2018  kl. 13.00

Antal platser: 108   Pris: 30,00 euro

Läs mera i kalender och anmäl dig där!

Pensionärernas jultablå i Grankulla kyrka

4-5.12.2017, kl. 09.00 - 09.45, 10.00-10.45, båda dagarna.

Se närmare i kalendern.

Julsamling i Grankulla kyrka

19.12.2017, kl.13.00

GSP Klang

Höstmöte 14.11.2017

Filip Hamro-Drotz valdes till ordförande för 2018

 

HÖSTMÖTET 14.11.2017, Villa Junghans

 

Till höstmötet hörande ärenden behandlades och godkändes av cirka 120 närvarande medlemmar. Peter Forsström ledde mötet med rutin och Anna-Greta Liljeroth såg till, som sekreterare att allt blev riktigt protokollfört.

Mötesordf. Peter Forsström och -sekreterare Anna-Greta Liljeroth, 14.11.2017

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2018 godkändes utan ändringar. Valberedningens ordförande Alf Skogster presenterade förslagen till val av ordförande och styrelse. Marianne Svartbäck hade meddelat att hon inte ställer upp för återval och Filip Hamro-Drotz valdes enhälligt till ordförande för 2018. Av styrelsemedlemmarna var viceordförande Magnus Diesen samt Anna-Greta Liljeroth, Carita Skogström och Clas Bergring i tur att avgå. Man beslöt att styrelsen skulle bestå av sju medlemmar varefter Marina Grönlund, och Mona Ehrström-Tegengren valdes till medlemmar för åren 2018-2019, Clas Bergring återvaldes för samma period samt Marianne Svartbäck för 2018. Mötet beslöt även om verksamhetsgranskarna, deras suppleanter samt valberedningen.

Filip Hamro-Drotz tackade höstmötet för valen, noterade hur bra styrelsearbetet och föreningen hittills hade fungerat samt uttalade sin övertygelse om att den nya styrelsen, samt alla övriga som gör frivillig insats för föreningen ser fram emot ett utmärkt samarbete och en för medlemmarna givande verksamhet under 2018.

 

Anna-Greta Liljeroth

Styrelsen hade beslutat föreslå för höstmötet att kalla Anna-Greta Liljeroth till hedersmedlem för all gedigen insats hon gjort under många år föreningen till fromma. Förslaget godtogs med acklamation.

 

Boris Westerlund

 

Efter höstmötets avslutning deltog medlemmarna i en uppskattad musikfrågesport ledd av Boris Westerlund och Margareta Sirviö.

Clara Palmgren visade därefter åt cirka femtio intresserade medlemmar en kavalkad med historiska bilder från Grankulla. 

 

Styrelsen 2018:
Filip Hamro-Drotz, ordf.
Benita Sundström
Clas Bergring
Kaj Kankaanpää
Marianne Svartbäck
Marina Grönlund
Mona Ehrström-Tegengren
Yrsa Lannert

 

 

Myrskyluodon Maija

18.11.2017, kl. 19:00

Väntelista finns!

Läs mera och anmäl dig till väntelistan; klicka denna rad.

 

Bussen avgår från hållplatsen kl. 18.00, Helsingforsvägen 1, invid järnvägens parkering

 

 

 

 

 

Helmut Lotti konsert

på Finlandiahuset onsdagen 14.02.2018 kl. 19.00

Klicka bilden ovan och läs mera om konserten.

Antal platser: 50

Pris: 87,50  -  Ref.nr. 17161

 OBS! Bindande anmälningar och betalning senast 15.12.2017  i år! OBS!

Anmäl dig här, klicka denna rad

Buss kl. 18.00 avgår från busshållplatsen Helsingforsvägen 1, invid VR:s parkering

 

GSP Nyårslunch på Villa Junghans tisdag 09.01.2018  kl. 13.00

 

Bindande anmälningar och betalning

senast 15.12.2017, klicka raden.

 

Bilden ovan : Nyårslunchen 3.1.2017 i Villa Junghans

 

GSPs novembermånads fotograf

Tuula Jonasson

Finland 100 år - blått och vitt.

 

Tuulas tre andra bilder finner du i dessa flikar, klicka här under:

Bild 2   http://grankulla.spfpension.fi/kalender/

Bild 3   http://grankulla.spfpension.fi/hobby/

Bild 4  http://grankulla.spfpension.fi/fotoarkiv/

 

 

 

 

Söndag 4.2.2018  -  kl. 16.00  -  Antal platser: 50

Fallåker är fullbokad - väntelista finns

Pris:  28,00 euro

Bindande anmälningar och betalning senast 29.12.2017 – Ref.nr 17187

 

Klicka denna rad och anmäl dig till Åttan.

 

 

 

"Försenade betalningar till våra evenemang kan leda till att man
förlorar sin biljett till följande på väntelistan".

 

De flesta vinjettbilder har Tor Ahlstedt, Bertel Evers, Christer Nikander, Anders Svartbäck och Gustav Wäger fotat..
Övriga bilder har Kaj Kankaanpää fotat om ej annan fotograf omnämns.

Föreningens bankkonto:    

AKTIA FI72 4055 2950 0656 90