GSP Grankulla svenska pensionärer

Anmälning, inbetalning och avbokning av deltagande i evenemang ordnade av GSP

________________________________________________________________________

Anmälning och inbetalning

Medlem i GSP anmäler på följande sätt sitt deltagande i evenemang som ordnas av föreningen:

Senast på den utsatta förfallodagen

 • anmäler sig på nätet
 • inväntar bekräftelse
 • eller anmäler sig per telefon och får genast bekräftelse
 • betalar deltagaravgiften till givet konto

 

Observera

 • anmälningen är i kraft efter bekräftelsen
 • enbart inbetalning gäller inte som anmälning
 • ifall inbetalning inte gjorts senast på förfallodagen förfaller anmälningen och ersättare sökes.

 

Avbokning av anmälning

Avbokning bör göras direkt till GSP:s ansvariga för evenemanget.

 

1. Senast på förfalodagen:

Ingen kostnad om avbokning görs senast på förfallodagen, eventuellt redan gjord inbetalning återbetalas.

 

2. Om anmälning avbokas efter förfallodagen

a) Hela avgiften återbetalas

 • om väntelista finns och reservationen går vidare till ersättare

 • omväntelista inte finns men den som avbokar ordnar själv ersättare (varvid GSP bör informeras)

 • om avbokning gjorts senast 1 vecka före av oss ordnat eget evenemang

 

b) En del av avgiften återbetalas eller ingen återbetalning

 • återbetalning förutom kostnader, som inte kan undvikas vid evenemang ordnat av utomstående - varierar från fall till fall

 • 50% av avgiften återbetalas vid avbokning senare än 1 vecka men senast 2 dagar före av oss ordnat eget evenemang - och ersättare inte finns

 • ingen återbetalning vid avbokning senare än 2 dagar före av oss ordnat evenemang - och ersättare inte finns

 • ingen återbetalning om man uteblir från evenemang utan avbokning

              

Klicka på denna rad och skriv ut dokumentet!