GSP Grankulla svenska pensionärer

Medlemsbrev och bankgiro

________________________________________________________________________

Klicka på raderna och läs:

Medlemsbrev hösten 2019

Höstens program 2019

Bankgiro och styrelsen 2019 

Medlemsavgiften 18 € per person förföll till betalning den 21 januari 2019 med referensen 1902. Vid försenad betalning uppbärs en förseningsavgift på 2 euro.

Vårt konto är FI72 4055 2950 0656 90