GSP Grankulla svenska pensionärer

”RUNDA-BORDET MÖTET” - ETT FÖRSTÄRKT STYRELSEMÖTE, 22.1.2019

De i GSP aktivt engagerade medlemmarna kallades till ett gemensamt möte 22.1.2019. i Villa Junghans. Styrelsen hade sammankallat till ett förstärkt styrelsemöte, även kallat ”runda-bordet möte”. Fyrtiofem medlemmar deltog för att närmast diskutera föreningens verksamhet och överväga eventuellt nya programinslag. Vi hörde information om hobby- och arbetsgrupperna, om deras verksamhet samt om praktiska frågor som kunde förbättras. Förutom programmet för våra egna medlemmar riktades uppmärksamheten även till vår intressebevakning samt sociala insats för äldre (närmast de som bor i Villa Breda).  (fhd) 

Fotograf: Henrik Bremer

====================

MEDLEMMARNAS TANKAR OM GSP:S PROGRAM - SAMMANDRAG (klicka och läs)

 

Klicka på raderna och läs:

Medlemsbrev våren 2019

Vårens program 2019

Bankgiro och styrelsen 2019 

Medlemsavgiften 18 € per person förfaller till betalning den 21 januari 2019 med referensen 1902. Vid försenad betalning uppbärs en förseningsavgift på 2 euro.

Vårt konto är FI72 4055 2950 0656 90

 

Regler vid avbokning av bl.a. biljetter (klicka och läs)

======================

 

Vi skriver intressebevakningsfullmakt

BASMODELL FÖR INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT

Kotkanejdens pensionärer

Klicka raden ovan och bekanta dig med intressebevakningsfullmakt.