GSP Grankulla svenska pensionärer

Medlemsbrev och bankgiro

________________________________________________________________________

Klicka på raderna och läs:

Medlemsbrev våren 2019

Vårens program 2019

Bankgiro och styrelsen 2019 

Medlemsavgiften 18 € per person förfaller till betalning den 21 januari 2019 med referensen 1902. Vid försenad betalning uppbärs en förseningsavgift på 2 euro.

Vårt konto är FI72 4055 2950 0656 90

 

Regler vid avbokning av bl.a. biljetter (klicka och läs)

________________________________________________________________________

 

Vi skriver intressebevakningsfullmakt

BASMODELL FÖR INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT

Kotkanejdens pensionärer

Klicka på raden ovan och bekanta dig med intressebevakningsfullmakt.