GSP Grankulla svenska pensionärer

Samtalscafé

Samtalscaféet sammankommer tisdagar,

udda veckor kl. 10.30-12 i
 

Villa Breda

Damerna i samtalscafét är från vänster: Anna-Greta Liljeroth, Inger Jormalainen, Lillian Kavanne, Thora Ekström, Anita Blomqvist, Tina von Bonsdorff, Margareta Sirviö

Fotogarf: Henrik Bremer

=======================

Samtalscafét träffades 14.2.2016 kl. 10.30 i Villa Junghans i konferensrummet på gamla sidan (se bilden här nedan)

 

Från vänster sittande Lillian Kavanne, Inger Jormalainen, Anna-Greta Liljeroth och Anita Blomqvist. Stående Olof Kullberg och Margareta Sirviö.

 

 

Gruppledare Anna-Greta Liljeroth

tfn 040-5735862, annagreta.liljeroth(at)gmail.com