GSP Grankulla svenska pensionärer

  Grankulla stadshusparken 14.8.2018

Fotograf: Kaj Kankaanpää

Canasta

Canasta-klubben sammankommer varje måndag förmiddag mellan kl. 9.00 och 12.00 i Graniköket på Villa Breda. Vi brukar vara 3 till 6 spelare. Vid jämnt antal spelare bildar de spelare som sitter mitt emot varandra ett lag. När det finns två eller tre spelare vid samma bord, spelar varje spelare som en individ. Reglerna för  kortspelet canasta finns på nätet och även nybörjare är välkomna. Vi brukar varje år göra en kryssning till Tallinn och då spelar vi efter sjöfrukosten under hela resan tur och retur.

På bilden från vänster Kaj, Lena, Henrik, Bubben, Jonny och Anna-Greta.

Gruppen leds av Henrik Sjöberg

henriksjober@gmail.com tfn 050 359 6074