GSP Grankulla svenska pensionärer

TISDAGSMÖTET 19.2.2019

God Tid för envar.

En intressant och angelägen tidning för alla pensionärer, det är målsättningen för Svenska pensionärsförbundets medlemstidning God Tid, berättade tidningens chefredaktör Markus West inför ett mycket välbesökt tisdagsmöte 19.2. Och visst är tidningen viktig, för nästan alla i publiken räckte upp handen på frågan om vem som läser God Tid.

Markus har en gedigen erfarenhet av tidningsbranschen efter tiotals år som nyhetsjournalist på Vasabladet och Hufvudstadsbladet. För 3 år sedan blev han chefredaktör för God Tid. I takt med att antalet pensionärer ökar växer upplagan och God tid blir en allt viktigare pressröst i Svenskfinland, berättade Markus. God tid rapporterar om sånt som är av stor vikt för pensionärerna, men som nyhetsmedierna ofta väljer bort. Han nämnde skandalerna inom äldreomsorgen som tidningarna gör stora rubriker på, men vem skriver om vardagen på äldreboendena? Andra viktiga ämnen för pensionärerna är hälsa, ekonomi, boende, fritid och ensamhet. Markus betonade att det är viktigt att tidningen också ger plats för äldres minnen och drömmar.

I den livliga diskussionen efter föredraget lyftes det bland annat upp hur viktigt det är att de finlandssvenska tidningarna är lokalt förankrade, för att motverka sjunkande upplagesiffror. Ett konkret förslag som en Grankullapensionär framförde var att God Tid börjar distribueras till hälsocentraler och sjukhus, där också andra än pensionärer har tid att läsa den. En god idé tyckte chefredaktören.

Av GSP:s årsmedlemsavgift på 18 euro går drygt 3 euro till finansieringen av  God Tid. (gl-s)

====================

Tisdagsmöte på Runebergsdagen 5 februari 2019

Vi bjöds på Runebergstårtor.

 

Leena Immonen berättade om Stockholmresan 16-18 maj 2019.

 

Vi sjöng Runebergssånger med Inge-Britt Sandström och Mona Ehrström-Tegengren.

 

Fotograf: Henrik Bremer

Tisdagsmötet på RUNEBERGSDAGEN 5.2 samlade nittio medlemmar i snövädret. Vi började med Runebergs-sång ackompanjerat på piano medan vi smakade på den läckra Runebergstårtan. Leena Immonen från SaariTours informerade om GSP:s planerade ANNORLUNDA RESA TILL STOCKHOLM MED OMNEJD, 16-18.5. Resan som helhet, hotell och program är mycket attraktivt! Leena spelade även på piano några svenska låtar från 1800-talet.

Vid mötet DEBATTERADE VI VÅR EGNA VERKSAMHET. Filip presenterade vårterminens program och frågade ”VAD TYCKER DU? - för att styrelsen skall kunna överväga kommentarer och förslag. Deltagare framförde flera intressanta uppslag om ämnen för tisdagsmötena, därtill berördes praktiska frågor, bl.a. om trafiken i Grankulla, deltagaranmälningar till våra evenemang. I stort verkar medlemmarna vara nöjda med programmet. Deltagarna i mötet fick även bekanta sig med SJÖMANSREPARBETEN som Gunder Gustafsson har gjort för hand. Mötet avslutades med allsången ”Källan”. (fhd)

 

====================

 

Födelsedagsfesten 30 januari 2019

Inbjudna var alla som under år 2018 hade fyllt 75, 80, 85, 90 och över 90 år tillsammans med medföljare. 110 var inbjudna och 33 var 90 år och äldre.

 

Ordförande Filip Hamro-Drotz hälsar gästerna välkomna

 

Lillian Kavanne 100 år

 

GSP:s manskör Klang sjunger under ledning av Barbro Smeds

 

Fotograf: Henrik Bremer

====================

”RUNDA-BORDET MÖTET” - ETT FÖRSTÄRKT STYRELSEMÖTE, 22.1.2019

 

De i GSP aktivt engagerade medlemmarna kallades till ett gemensamt möte 22.1.2019. i Villa Junghans. Styrelsen hade sammankallat till ett förstärkt styrelsemöte, även kallat ”runda-bordet möte”. Fyrtiofem medlemmar deltog för att närmast diskutera föreningens verksamhet och överväga eventuellt nya programinslag. Vi hörde information om hobby- och arbetsgrupperna, om deras verksamhet samt om praktiska frågor som kunde förbättras. Förutom programmet för våra egna medlemmar riktades uppmärksamheten även till vår intressebevakning samt sociala insats för äldre (närmast de som bor i Villa Breda).  (fhd) 

Fotograf: Henrik Bremer

====================

Tisdagsmöte 22.1.2019

Författare Carina Wolff-Brandt

Carina Wolff-Brandt: ”Piga, klockare, inhysing, lots”

Carinas böcker till salu på tisdagsmötet.

Gunilla Hamro-Drotz köper en bok

Fotograf: Anders Svartbäck

Vid GSP:s första tisdagsmöte 2019 höll författarinnan Carina Wolff-Brandt ett mycket uppskattat anförande om sin senaste bok ”Piga, klockare, inhysing, lots”. Carina härstammar från Åbolands skärgård och i boken berättar hon om enskilda levnadsöden i flera generationer inom släkten. Skildringarna går till början av 1700-talet och sammanknyts med historiska politiska händelser, närmast krigen mellan Ryssland och Sverige som även berörde konkret och hårt skärgårdsbefolkningen. Salen i Villa Junghans var fullsatt och Carinas berättelse väckte stort intresse för lokalhistorian i vår skärgård. (fhd) 

======================