GSP Grankulla svenska pensionärer

Tisdagsmöte 6.2.2018

”De stora besluten på ålderns höst”

Arno Wirzenius

 

Arno Wirzenius från Kotkanejdens pensionärförening har blivit mycket anlitad på olika håll i Finland för att berätta om viktiga beslut som man borde fatta vid stigande ålder. Han poängterar den enskildes eget ansvar för detta samt betydelsen av att fatta beslut ”före det är för sent”.

Arno noterar att det finns tre frågor som bestäms i egen lag: testamente, intressebevakning och (sjuk)vård. Andra frågor är omvårdnad, digitestamente, fullmakter, liksom bankarrangemang, försäkringar osv.

Kotkanejdens pensionärer har utarbetat en fyrtiosidig broschyr som informerar mera detaljerat om detta.

Ämnet föranledde en livlig debatt och otaliga frågor och kommentarer. De närvarande var uppenbart intresserade av både principiella, juridiska och praktiska frågor och hoppades på att få mera information med tiden. Arno avslutade diskussionen med att konstatera att hans huvudsakliga uppgift varit att fungera som väckarklocka bland pensionärerna.  (fhd)

 

 

FÖDELSEDAGSFESTEN 31.1.2018

Filip Hamro-Drotz, ordförande

 

Nittio jubilarer deltog i födelsedagsfesten som GSP ordnade för de medlemmar som under 2017 har fyllt 75, 80, 85, 90 eller mera. Festen ägde rum i Villa Junghans och vi inledde med ordförande Filip:s hälsningsord, där han noterade kort de centrala historiska skeden i vårt land efter att frihetskriget hade utbrutit för exakt 100 år sedan, hur vi i Finland ansträngt oss därefter, under 100 år att bygga en modern, stabil och trygg nation av idag - samt tackade jubilarerna för deras insatser under årtionden i dessa ansträngningar.

 

 

 

Vi höjde en skål i skumvin för jubilarerna och GSP Klang framförde några vackra sånger.

 

GSP Klang med ledning av kantor Barbro Smeds

 

Under festen bjöds på kaffe/te och god fyllkaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Margareta Sirviö

Rita von Knorring                                         

 

Rita von Knorring samt Margareta Sirviö deklamerade några dikter, varefter styrelsen och värdinnorna ställde upp och sjöng för jubilarerna "Ja må de leva...!" Det blev en glad och minnesrik fest för alla deltagare. (fhd)

 

Värdinnorna

 

Tisdagsmöte 23.1.2018

”Sköt om ditt minne ”

Ida Mitchell från Minneslotsen

 

Drygt 150 personer fanns på plats för att lyssna på Ida Mitchell från Nylands Minneslotsar och hennes tips om hur man kan sköta om sitt minne. Hon talade inte om vård av minnessjukdomar.

Dagens goda nyhet var att det är naturligt att inte komma ihåg allt. Ju mindre minnesarkiv vi har att söka igenom, desto lättare kommer vi ihåg. Därför har barn ofta gott minne. VI äldre har ett stort minnesförråd och det tar naturligt längre tid att hitta rätt, att minnas.


Man behöver inte heller bekymra alltför mycket för glömda namn, det är normalt i vår ålder. Namn börjar man glömma redan då man fyllt 30 år. Den som vill öva upp sin förmåga att minnas namn kan pröva den amerikanska metoden, dvs att ofta upprepa namnet på den man talar med. Ett annat sätt är att göra minnesregler för sig själv genom kombinera folks namn med något, vad som helst.

Hon påminde om enkla saker, som har positiv inverkan på minne och hjärnhälsa. En bra regel är att det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.  För att hjärnan skall fungera behöver den bra näring: den rekommenderade tallriksmodellen passar bra för den som vill måna sin hjärnas energibehov. Frisk luft och motion, aktivt socialt liv, olika sorters hjärngympa är till nytta, dans, korsord, sudoku och så vidare. Vi prövade ett lösa några anagram, som vår tankesnabba publik snabbt fixade.

Det som är illa för hjärtat är också illa för hjärnan. Sluta om möjligt röka och var mycket strikt med alkoholen, eventuellt bör man helt avstå.

Ida sade mycket annat också. Hon hade gjort ett  sympatiskt och trevligt info-paket, som vi åhörare uppskattade. (MSv)

 

Sköt om ditt minne Grankulla 23.1.2018, föreläsning. KLICKA!

 

NYÅRSLUNCHEN 9.1.2018

I VILLA JUNGHANS

Filip Hamro-Drotz

 

Etthundratjugo medlemmar hade åhört inbjudan till GSP:s första evenemang detta år: Vi samlades i Villa Junghans och Filip önskade alla välkomna med en förhoppning om ett gott, glatt och lyckosamt nytt år. Värdinnorna hade förberett och dukat fram en mycket smaklig lunch - laxtatar och bourgougne-gryta. Vinet var utmärkt och till kaffet fick vi härliga choklad”puffar” bakade av Armi och Matti Tuominen – ”våra egna bagare”.

 

 

Stämningen var glad och livad, deltagarna trivdes. Niklas Svartbäck spelade under lunchen skön klassisk musik på piano och Rita von Knorring deklamerade en dikt av Topelius om vintern. Även några uppskattade improviserade uppträdanden gladde deltagarna. Visst har året börjat trevligt för åtminstone oss Grankulla pensionärer tyckte deltagarna då vi började avlägsna oss senare på eftermiddagen. (fhd)

 

Tre GSP:are 90+

Från vänster Gunnel Heideman, 91, Else-Maj Björkvall, 96, och Brita Jansson, 99.