GSP Grankulla svenska pensionärer

Hösten 2019

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 17.9

Pär Stenbäck: Den bräckliga demokratin

Fotograf: Henrik Bremer

_______________________________________________________________________

Tisdagsmötet 3.9 på Villa Junghans

Konstnärliga ledaren Jan Söderblom berättade kort om Grankulla musikfests program

 

STADSDIREKTÖR CHRISTOFFER MASAR INFORMERADE OM AKTUELLT I GRANKULLA

Vi började höstterminens första tisdagsmöte med allsång – Grankulla pensionärers egen sång. Därefter informerades om aktuellt, bl.a. om det nyss utsända programmet för höstterminen. Jan Söderblom berättade om den kommande musikfesten i Grankulla.

Stadsdirektör Christoffer Masar informerade om aktuella frågor i staden. Vi har nu drygt 9600 invånare, nya bostäder byggs och arbetslösheten har sjunkit till cirka 5 %. Ekonomin har utvecklats positivt 2018, men tyvärr verkar årets resultat bli negativt. Staden ämnar vidhålla lägsta möjliga skatt på fastigheter, men det verkar som att markvärdet kommer att höjas och därmed leda till högre fastighetsskatt. Grankulla medverkar energiskt för att den nya landskapsorganisationen skall medföra möjligast små nackdelar för Grankulla. Anförandet följdes av ett otal frågor och kommentarer, förslag. Deltagarna var mycket nöjda med besöket. 

 

Fotograf Anders Svartbäck

________________________________________________________________________