GSP Grankulla svenska pensionärer

HISTORIK-FOTOARKIV 2020 Tisdagsmöten

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Jungahans 3.3.2020

med brandkårschefen Jens Tegengren: ”Säkerhet i vardagen”

Jens Tegengren, som är brandkårschef vid Grankulla FBK berättade om olika olyckor som regelbundet händer: i trafiken, på havet, på sommarstället, i hemmet, vid sjukdomsfall. Han informerade om hur dessa uppstår – och framför allt hur olyckor kan undvikas. Jens poängterade betydelsen av att var och en tar in appen 112 i sin mobil, och berättade hur man använder då man råkat ut för en olycka. Han underströk även att man bör vara försiktig med att stiga upp på pall eller stege i hemmet – de flesta olyckor hemma beror på fall. Föredraget var mycket informativt och Jens fick svara på en mångfald av frågor som berörde säkerheten i vardagslivet – brandvarnare hemma, mobilen alltid med (tex i skog och mark), elektriciteten hemma osv. Han underströk att det ju inte är meningen att man alltid är rädd för att något skall hända – men poängterade betydelsen av naturlig uppmärksamhet. Deltagarna tackade varmt Jens för hans besök och många ville ännu prata med honom efter mötet.

 

Foto: Henrik Bremer

_______________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 18.2

Audionom Anita Valjakka: ”Minne och hörsel”. Viola Sundvik skrivtolkade

Foto: Carl-Christer Nikander

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 4.2.2020

  • Äldrerådet i Grankulla presenterades i början av mötet av ordförande Peter Forsström.
  • GSP nu och i framtiden. Hur ser medlemmarna på vår verksamhet. Vice ordförande Gunilla Löfstedt-Söderholm inledde.

________________________________________________________________________

Tisdagsmötet på Villa Junghans 21.1.2020

Håkan Blomberg, ordförande för Esbos Hembygdsförening: ”Esbo hembygd”

 

 

     

 

 

 

 

 

     Foto Carl-Göran Karlsson

________________________________________________________________________