GSP Grankulla svenska pensionärer

EU BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

27.05.2019 kl. 19:27
Europaparlamentsvalet har hållits. Valet har aktualiserat hur mycket EU berör även oss pensionärer

Bästa GSP-medlemmar

Valet till Europaparlamentet är över. Jag kandiderade i valet och min avsikt var att höja en lans för oss pensionärer/seniorer - EU berör även oss i mycket:

De äldre - pensionärerna är de, som har byggt dagens välfärdssamhälle och medverkat i att vi lever idag i ett öppet Europa. Vi har yrkes- och livserfarenhet som behövs. Därför är det viktigt att också vi deltog i valet.

Här följer mina tankar om vad som är viktigt för oss:

* All verksamhet i EU bör ha som mål att kommande generationer skall få leva i ett enigt, tryggt och välmående Europa. Vi gör idag vägval och bygger för framtiden - en stark sammanhållning (inte sönderfall/splittring) i EU behövs för detta. Allt annat är marginellt.

* Pensionärerna är en tillgång/resurs i samhället, i Europa. Vårt Europa skall vara för alla åldrar och vår röst skall höras även i EU-parlamentet

*EU och parlamentet skall beakta de äldres intressen. EU kan påverka i följande frågor och ett eget EU-program för de äldre skulle behövas för att:

- bekämpa åldersdiskriminering

- trygga även de äldre medborgarnas grundläggande rättigheter

- förbättra möjligheten till sysselsättning för de äldre

- stöda rätten till en tillräcklig pension

- stärka hälsovården för äldre, även förebyggande

- stöda de äldres tillgäng till varor och tjänster i det digitaliserade samhället

- utveckla samhällsplanering, transport som beaktar de äldre

- bekämpa ensamhet och betona rätten till åldrande med värdighet

- sporra generationsöverskridande samverkan

- stöda en aktivare medverkan av äldre i EU

Må vi försöka för detta höja pensionärernas/seniorernas röst i EU.

Bästa hälsningar

Filip

 

Filip Hamro-Drotz, ordförande