GSP Grankulla svenska pensionärer

Vårterminen bjuder på program åt envar

26.01.2019 kl. 10:23
Det nya året har börjat och Grankulla svenska bjuder på ett digert progam åt sina medlemmar

Vi stegar redan på mot ljusare tider! Vi upplever en snörik januari och har redan träffats bl.a. vid nyårslunchen och tisdagsmötet 22.1.

GSP bjuder under vårterminen ett digert program åt envar i föreningen. Vi har sänt terminsprogrammet åt alla. Tanken är att var och en finner intressanta träffar och möten, bl.a. tisdagsmötena med samkväm och anföranden, räkfesten i mars och första-maj lunchen. Också hobbygrupperna träffas regelbundet. Se närmare på webb-sidan www.grankulla.spfpension.fi. Vi försöker också stärka medlemmarnas intresse för datorn och kunskap i användningen av informationsteknologi - något som blir allt vanligare t.ex. med tanke på samhällsinformationen till medborgarna.

På den nya styrelsens vägnar önskar jag Dig allt väl - och hoppas på att få träffa Dig under våren. Väl mött!

Filip Hamro-Drotz