GSP Grankulla svenska pensionärer

Tack för 2018 - höstmötet blickar mot 2019

31.12.2018 kl. 14:29
År 2018 har varit lyckat i GSP. Höstmötet blickade mot det nya året, mot nya gemensamma upplevelser.

Vi i GSP har haft ett digert och omväxlande program under 2018. Tisdagsmötena har varit populära - och detsamma har varit fallet med våra fester och konsert/teaterbesök och utfärder. Medlemmarna har deltagit aktivt och sagt sig vara mycket nöjda. Vår verksamhet har givit möjlighet till nya upplevelser samt angenäm samvaro mellan medlemmarna. Medlemmar med specialintressen har därtill aktiverat sig i hobbygrupperna.

Vid höstmötet i november beslöt vi om verksamheten för 2019 samt valde styrelse för året - ganska många nya medlemmar hoppar in i styrelsen. Vi kommer att fortsätta med vårt populära program och huvudpunkterna under vårterminen kommer att i dagarna distribueras till medlemmarna.

Jag vill här tacka varmt alla som har deltagit i GSP:s verksamhet under 2018. Visst är det trevligt att samarbeta med trevliga mänskor  - och för trevliga medlemmar!  Så skall vi fortsätta under 2019. GOTT NYTT ÅR!  

Filip Hamro-Drotz