GSP Grankulla svenska pensionärer

GSP:s motto: Trivsel, närhet, trygghet

02.11.2018 kl. 08:59
Vi pensionärer i Grankulla betonar betydelsen av trivsel, närhet och trygghet. Dessa är av stor betydelse för vårt liv i Grankulla. Hur kan de förstärkas?

Tre frågor är speciellt viktiga för oss pensionärer i Grankulla: Trivsel, närhet och trygghet. Livet i Grankulla beror mycket på dessa. Bl.a. genom stadsplanering, utbud av sociala och kulturella tjänster och evenemang kan staden säkerställa invånarnas trivsel. Även GSP:s eget program är viktigt för detta. Närheten i vår lilla stad tar man ofta för given, men även denna bör man slå vakt om, t.ex. med tanke på öppenheten till stadens beslutsfattare, placering av affärer och olika tjänster samt möjligheten att problemfritt nå dessa. Tryggheten beror mycket på hur myndigheterna sköter ordningen på offentliga platser samt möjligheten till hjälp vid behov. Alla bör kunna känna sig trygga, både hemma och ute i staden. I alla dessa frågor kan GSP hjälpa till. Det gör vi genom vår intressebevakning och kommunikation med stadens ledning samt genom vårt program och lyhördhet för medlemmarnas önskemål.

Vi har GSP:s höstmöte om några veckor och besluter då om verksamheten för nästa år samt väljer ny styrelse. Då finns också möjlighet att diskutera det ovannämnda.   

Filip Hamro-Drotz