GSP Grankulla svenska pensionärer

Pensionärernas samarbete i södra Finland

03.10.2018 kl. 14:10
Svenska pensionärsförbundet SPF har över 20.000 medlemmar och 78 medlemsföreningar. I södra Finland överväger man hur samarbetet kunde förbättras. En egen regional förening?
I södra Finland finns det tre regionala samarbetsorgan mellan de cirka 40 pensionärsföreningarna: Östnyland, Mellannyland och Västnyland. Därtill finns Åbolands regionala samarbete bland 9 föreningar. I Österbotten har man grundat en heltäckande regional förening bland de cirka 30 föreningarna. Idag dikuteras intresset för och behovet av ett starkare samarbete mellan pensionärsföreningarna i södra Finland. Ett starkare regionalt samarbete ger sannolikt mervärde, men samtidigt är det viktigt att inte skapa ett nytt administrativt skikt som kan bli betungande och fjärma lokalföreningarna från förbundet. Alla är dock överens om betydelsen av ett levande samarbete mellan lokalföreningarna, mellan pensionärerna i olika delar av vår region och vårt land. 
Filip Hamro-Drotz