GSP Grankulla svenska pensionärer

Debatthörnan

Alla intresserade är välkomna till Debatthörnans nästa träff

TISDAGEN DEN 19 SEPTEMBER KL 14.45 (GENAST EFTER GSP:S TISDAGSMÖTE, I VILLA JUNGHANS, BRASRUMMET.

Vi diskuterar "STYR KVARTALSTÄNKANDET PLANERINGEN I GRANKULLA?"

Nalle Valtiala och Finn Berg (ordförande för stadens samhällstekniska utskott) inleder.

VÄLKOMNA, ingen anmälan behövs men titta in efter tisdagsmötet.

   

---------------------------------------------------------------

Träffarna hålls i Villa Junghans gamla sida, biblioteket, om ej annat meddelas.

Diskussionsteman kan ändras vid behov.

 

Upprop till intresserade av att debattera i GSP:s/debatthörnans regi:

Vi har sedan bildandet av debatthörnan i oktober 2016 hållit tre träffar. De har förlagts till Villa Junghans, genast efter ett tisdagsmöte. Min tanke har varit att hålla träffar cirka en gång i månaden, samt att vi på förhand väljer ett specifikt tema för debatt vid träff; att vi börjar med en kort inledning och därefter kommenterar, diskuterar - högst en timme. I träffarna har 17-22 medlemmar deltagit och diskussionen har varit livlig. Sammandraget har recenserats på nätet.

Erfarenheterna från denna början har varit positiva, men vi kan i detta skede överväga hur vi vill fortsätta, t.ex.:

- skall vi fortsätta med konceptet att på förhand välja ett specifikt tema för följande träff?

- är de valda teman riktiga, vilka teman skulle du vara intresserad av att behandla?

- är tidpunkten för träffarna den rätta (efter ett tisdagsmöte) eller kunde man hitta en lämpligare tidpunkt, (t.ex. just före ett tisdagsmöte eller en annan dag)?

- är platsen (Villa Junghans) lämplig, eller finns det en bättre plats (t.ex. cafe i centrum, biblioteket...)?

- efter koordination med några andra klubbar kommer vi att hålla tre träffar under vårterminen. Är detta lämpligt eller borde vi träffas oftare, mera sällan? (se nedan)

- något annat?

Jag hör gärna kommentarer och förslag.

Filip

 

 "Debatthörnan"

 

 

 

OBS! Du kan klicka bilderna större

 Mejla till Filip : filip.hd(åt)iki.fi, eller ring 0405108317

ps. Har du något ämne som du vill föreslå att kunde diskuteras under kommande träffar - angående (när)samhälle, ekonomi eller annat ämne som du har kunskap i, så kontakta Filip eller föreslå under nästa träff.