GSP Grankulla svenska pensionärer

Tisdagsmöte 31.10.2017

  Antti Kuronen

 

YLE-journalisten Antti Kuronen vid tisdagsmötet 31.10.2017                         

Antti Kuronen (som är tvåspråkig) är YLE-hemmakorrespondent och har under de senaste åren åkt på rapporteringsuppdrag till krisdrabbade platser. Han berättade om de dramatiska dagarna på Majdan-platsen i Ukraina 2014, flyktingströmmen som började 2015 vilken han följt i Grekland, Turkiet och västra Balkan, kriget i östra Ukraina samt flyktingrörelserna vid Finlands nordöstra gräns och de ryska byarna bakom gränsen. Antti har haft liknande uppdrag även i Syrien, Irak och på Gaza-området. Han rapporterade även från presidentvalet i USA (ett annat krisområde?) och senast från Barcelona där Katalonien eftersträvar självständighet. Mötesdeltagarna fick höra en livfull, klar beskrivning om ovannämnda händelser samt om journalisters upplevelser i krisområden. (fhd)

Yles reporter i östra Ukraina, klicka raden och läs på.

 

Tisdagsmöte 17.10.2017

 

Jan Söderblom

 

Jan Söderblom började sin presentation av årets musikfest med att spela ett stycke på violin. Årets program understryker inte direkt Finland 100 år – men bygger ändå på kärleken till Finland, där man  med hög ambition vill få igång Finlands kultur. Han nämner, att när Finland kulturellt skulle stajlas – kontaktade man Axel Gallen-Kallela. Under veckans konserter försöker Jan öppna den folkliga verkligheten under en flagga. Han jämför musikfestens helhet med en farkost som antingen gör en lång eller kort resa, där var och en i hamnen har tolkat resan på sitt sätt.

Wunderkammer konserterna (2) – i Jans översättning – nyfikenhetsforum, kan kanske locka vetenskapsälskande personer - även fast de inte skulle vara intresserade av musik. Under båda konserterna fungerar Minna Lindgran som konferenciär.  De övriga konserterna presenterades i kortare format.

Målsättningen för Jan är, att i år fälla väggar – utan att någon blir under. Han önskar att vi ska ”fasta” före så, att vi är jätte ”hungriga” på konserterna.(BS)

 

 

Tisdagsmöte 19.9.2017

Matts Dumell: "Då Mannerheim valde Finland"

 

Matts Dumell berättade med ord och bild om sin nyutkomna  bok ”När Mannerheim valde Finland året 1917”.

Mannerheim vistades 1917 i Ryssland, till en stor del i Odessa,  och blivit samma år befodrad till general i den kejserliga ryska armen. Tiderna var oroliga, då revolutionen spred ut sig med en allt större kraft. Mannerheim insåg snart, att han som soldat måste ta det traumatiska avgörandet om sin militära bana. Slutresultatet blev en dramatisk resa norrut från Odessa via Petrograd till Helsingfors och Finland, hans fosterland.

Resan var farlig i synnerhet för en genral i kejserliga ryska armen. Vid flera tillfällen hängde Mannerheims liv på en skör tråd bland rödgardister och revolutionärer,  men hans mod, sinnesnärvaro och karisma räddaded honom.

Den lyckliga utgången för Mannerheims del  av händelserna 1917 möjligjorde, att han senare ledde Finland till en självständig stat som överbefälhavare och senare president. (MD)

 

Höstutfärd till Nådendal

12.9.2017

Fotograf: Anders Svartbäck

Kaffepaus på Wiurila gård i Halikko

Gullranda

Gullranda

 

Lunch på restaurang Pohjankulma i Rimito

 

Villnäs slott

 

GSP-Klang sjunger i Nådendals klosterkyrka

 

Tisdagsmöte 5.9.2017

Stadsdirektör Christoffer Masar

 

Aktuellt i Grankulla​

GSP:s första tisdagsmöte gick av stapeln tisdagen den 5 september med ett glädjande stort antal medlemmar på plats. Som traditionen bjuder var stadsdirektören, Christoffer Masar,  vår första gäst. Han levererade en grundlig genomgång av det ekonomiska läget i staden. Siffrorna gav vid handen att skatteinkomsterna stadigt stiger men att kostnaderna tyvärr stiger ännu mera. Staten bidrar till att tiderna ser kärvare ut i framtiden eftersom statsandelarna ser ut att bli negativa inom en snar framtid, Grankulla betalar istället för att få ta emot bidrag.

Vårdreformen, som just nu stampar på stället, utgör en verklig utmaning för Grankullas ekonomi om nuvarande skiss verkställs. Chrisfoffer Masar var mycket diplomatisk då han talade om vårdreformen, men vi åhörare förstod nog att vi inte har någon orsak att applådera regeringens planer.

Slutligen gick Masar igenom resultatet från en mångsidig invånarenkät, som gjordes ifjol.  Enligt svaren ansåg stadsborna bl a att garanterandet av tryggheten i staden var av högsta vikt och att den aspekten också var ganska välskött. Sjukvården var den delfunktion fick mest kritik, vilket staden också hade väntat även om man hela tiden arbetar på att förbättra servicen. Resultatet från hela enkäten finns på stadens webbsidor, se länk nedan.(MSv)


Masars föredagsmaterial finns också bifogat (Klicka denna rad, föredrag är som PowerPoint)

Grankulla Invånarenäktsvaren, klicka raden och läs på stadens webbsidor.

 

Över 170 medlemmar var närvarande.