GSP Grankulla svenska pensionärer

Tisdagsmöte 5.9.2017

Stadsdirektör Christoffer Masar

 

Aktuellt i Grankulla​

GSP:s första tisdagsmöte gick av stapeln tisdagen den 5 september med ett glädjande stort antal medlemmar på plats. Som traditionen bjuder var stadsdirektören, Christoffer Masar,  vår första gäst. Han levererade en grundlig genomgång av det ekonomiska läget i staden. Siffrorna gav vid handen att skatteinkomsterna stadigt stiger men att kostnaderna tyvärr stiger ännu mera. Staten bidrar till att tiderna ser kärvare ut i framtiden eftersom statsandelarna ser ut att bli negativa inom en snar framtid, Grankulla betalar istället för att få ta emot bidrag.

Vårdreformen, som just nu stampar på stället, utgör en verklig utmaning för Grankullas ekonomi om nuvarande skiss verkställs. Chrisfoffer Masar var mycket diplomatisk då han talade om vårdreformen, men vi åhörare förstod nog att vi inte har någon orsak att applådera regeringens planer.

Slutligen gick Masar igenom resultatet från en mångsidig invånarenkät, som gjordes ifjol.  Enligt svaren ansåg stadsborna bl a att garanterandet av tryggheten i staden var av högsta vikt och att den aspekten också var ganska välskött. Sjukvården var den delfunktion fick mest kritik, vilket staden också hade väntat även om man hela tiden arbetar på att förbättra servicen. Resultatet från hela enkäten finns på stadens webbsidor, se länk nedan.(MSv)


Masars föredagsmaterial finns också bifogat (Klicka denna rad, föredrag är som PowerPoint)

Grankulla Invånarenäktsvaren, klicka raden och läs på stadens webbsidor.

 

Över 170 medlemmar var närvarande.